Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Karel du Boislaan vóór de heraanlegPieter De Wilde

Nieuwe aanleg Karel du Boislaan en Zaatlaan van start

22 mei is de startdatum voor werken in beide straten. Er komt een nieuwe, gescheiden riolering, gevolgd door een heraanleg van de rijweg, voetpaden en parkeerstroken. In de Zaatlaan komt alleen een nieuwe rijweg. 

Werken en fasering

In de eerste fase, vanaf 22 mei tot kort na het bouwverlof, werkt de aannemer in de Karel du Boislaan.

Er wordt een gescheiden riolering ingegraven voor regenwater en afvalwater. De aannemer start aan de bocht met de Zaatlaan en werkt telkens per 150m verder richting spoorweg. De bomen aan de kant van de huizen worden gerooid en bij de heraanleg vervangen door nieuwe.
Vanaf 11 augustus volgt de afwerking van de straat: de rijbaan, het voetpad en de parkeerstrook aan de zijde van de huizen worden vernieuwd. Aan de overkant wordt de loopstrook iets verbreed en met porfier aangelegd. Ook daar komt een parkeerstrook in waterdoorlaatbare grasdallen.
Voor de rijbaan wordt rood asfalt gebruikt als aanduiding voor een fietsstraat omdat deze een onderdeel is van een fietsnetwerk. Deze fase duurt tot eind oktober 2023.

Een tweede fase start op 26 oktober tot eind november. In de Zaatlaan wordt enkel de asfalt vervangen door rode asfalt om de fietsstraat aan te duiden. In het midden komt een smalle ribbelstrook.

Fase 3 en 4, waarbij het kruispunt met de Lumbeeckstraat en de overweg worden aangepakt, starten pas in 2024. Daarover krijgt u later alle informatie.

Hou er rekening mee dat voor elke fase vertraging kan ontstaan door het weer en onverwachte omstandigheden.

Hinder

Omdat de rijbaan in de werfzone wordt opgebroken, kan u niet langer in deze zone parkeren. Ook opritten in het werfgebied zijn onbereikbaar. U moet dus vóór 22 mei uw voertuig buiten de werfzone plaatsen.

De eerste fase van de werken betekent dat de Karel du Boislaan niet meer toegankelijk is voor het verkeer. Vanaf het bouwverlof kan u alleen met de wagen in de straat om bij voorbeeld uw boodschappen thuis af te leveren. De opritten blijven echter onbereikbaar.
De Joost van Vlaanderenlaan wordt doodlopend. De huizen zijn te voet altijd bereikbaar.

In de Zaatlaan is er vanaf de eerste fase een parkeerverbod. Deze weg wordt gebruikt als werftoegang voor aan- en afvoer van materiaal.

Voor het doorgaand verkeer van fietsers, is er een omleiding via de Lenaart de Landrelaan en het verlengde ervan langs de hondenloopzone naar de Lumbeeckstraat en omgekeerd.

Het aanbieden van het huisvuil doet u op de uithoeken van de werf die voor de vuilniskar bereikbaar zijn. Concreet is dat aan het kruispunt van de Karel du Boislaan met de Lumbeeckstraat of Joost van Vlaanderenlaan. Bewoners van de Zaatlaan kunnen vanaf de tweede fase hun afvalzakken kwijt aan het Kruispunt met de Lenaart de Landrelaan.

Voor een efficiënte ophaling vragen we u vriendelijk om de soorten huisvuil bij elkaar te zetten. Dus papier bij papier, restafval bij restafval,…Zorg er ook voor dat uw huisnummer vermeld staat op uw containerZo vermijdt u misverstanden en problemen wanneer de containers terug moeten binnengehaald worden.

Hieronder vindt u ter info een grondplan en een plan van de signalisatie.

Hobokense Werfgazet

Wenst u op de hoogte te zijn van de belangrijkste wegenwerken in Hoboken, kan u zich steeds abonneren op de Hobokense Werfgazet.

Inschrijven

Verwante info: