Kioskplaats Pieter De Wilde

Nutswerken zijn gestart aan de Kioskplaats

Aannemer MNF-Tech doet voorbereidingen aan de nutsvoorzieningen  voor de heraanleg van de Kioskplaats. Deze werken starten – als alle vergunningen tijdig in orde zijn - op 14 mei in de Kapelstraat. Daarna is de Kioskplaats aan de kant van de oneven huisnummers aan de beurt.

Let op! Het district Hoboken communiceert  over deze werken zodat u tijdig op de hoogte bent. Maar mogelijks starten de werken iets later of vroeger zodra vergunning en voorbereidingen klaar zijn. Zo zijn de werken aan de Kioskplaats aan de oneven huisnummers vanmorgen al gestart.

 

Er wordt gewerkt in fases. De eerste twee fases zijn intussen bekend. In fase 1 werkt de aannemer in het voetpad van de Kapelstraat ter hoogte van de huisnummers 2 tot en met 16. Ter hoogte van huisnummer 16 en 45 legt de aannemer ook een kabel door de rijweg. Dit gebeurt normaal vanaf 14 tot en met 18 mei 2018.

In fase 2 werkt de aannemer over de volledige lengte van de Kioskplaats aan de kant van de oneven huisnummers. Ook die werken worden voornamelijk uitgevoerd in het voetpad. Dit was gepland van 18 tot en met 30 mei 2018, maar door omstandigheden is de aannemer daar nu al aan begonnen.

Na deze twee fases volgen er nog andere. Concrete informatie over die volgende fases leest u in een volgende ‘Werfgazet’.

Tijdens fase 1 is het voetpad opgebroken. Winkels en woningen zijn bereikbaar via loopbruggetjes. Vermits er ook een leiding dwars in de rijweg wordt gestoken, is tijdens die fase de Kapelstraat tussen de Kioskplaats en de Moretusstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.In het stuk waar gewerkt wordt, is er ook een parkeerverbod.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!