Portret Gilbert Van SchoonbekeBart Huysman

Open Monumentendag: Van Schoonbeke en omstreken

Naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van Gilbert Van Schoonbeke eert de stad hem en zijn erfenis op Open Monumentendag op zondag 8 september met tal van gratis activiteiten. Als urbanist en projectontwikkelaar bepaalde hij in belangrijke mate het gezicht van Antwerpen in de Gouden Eeuw (zestiende eeuw).

Fietstocht: ‘Gilbert Van Schoonbeke en omstreken’

Onder de noemer ‘Gilbert Van Schoonbeke en omstreken’ organiseren de Antwerpse districten een gratis fietstocht van Ekeren richting Hoboken en terug. Het parcours van de fietsroute is uitgestippeld langs plekken die 500 jaar geleden een rol speelden in het leven van de rijke Antwerpenaar. Deze tocht is 50 km lang. U kan ook kiezen om een verkorte route van 30 km te fietsen langs de noordelijke of zuidelijke kant. Op het parcours voorzien de districten een programma. Download deze route op uw gsm via www.antwerpenmorgen.be/omd 

Vertelling: ‘kasteel Sorgvliedt, waar de Zorgen vlieden….’

In de zestiende eeuw was Antwerpen een stuk kleiner. Wat nu de stadsrand is, was toen het platteland. Een landschap met hoeves, akkers, bos en lusthoven of buitenverblijven van de stedelijke adel en rijke burgerij. Eén van deze lusthoven is Kasteel Sorghvliedt in de Marneflaan 3. 

Maak tijdens een vertelling kennis met Bruegel. Hij komt net uit Italië en schenkt de bekende prent ‘Kermis van Hoboken uit 1559’ aan de toenmalige eigenaar Jan Placquet. Luister aandachtig naar de begeleidende muziek op machete. Een gids vertelt meer over de geschiedenis van het domein en het kasteel. Aansluitend speelt het ensemble Cannamella muziek uit de zestiende eeuw. De wandelingen beginnen om 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur.

Historische rondleidingen in Fort 8

Een deel van het domein Sorghvliedt werd in de tweede helft van de negentiende eeuw onteigend voor de bouw van Fort 8. Het Fort 8 is in het kader van European Fortress Day geopend voor historische rondleidingen om 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 uur met specifieke aandacht voor de verdediging van Antwerpen in de zestiende eeuw.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!