Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Acties tegen vervuiling

De wijken Moretusburg en Hertogvelden liggen naast het bedrijf Umicore. De zware metalen van het bedrijf zweven in de lucht en komen in de omgeving terecht. De medische en technische werkgroep en Umicore doen acties om de impact van de vervuiling te beperken.

Bloedonderzoek bij kinderen

Sinds 1978 wordt de hoeveelheid lood in het bloed van kinderen uit de wijken onderzocht. Zo wordt de evolutie van de vervuiling opgevolgd. 

Lees meer over het bloedonderzoek

In 2008 onderzocht de OVAM de hoeveelheid lood in het bloed van kleuters in Hoboken buiten de wijken Moretusburg en Hertogvelden.

Luchtkwaliteit meten

De Vlaamse Milieumaatschappij meet op 6 locaties of de Europese grenswaarden voor zware metalen, fijn stof, zwaveldioxide en stikstofdioxide worden overschreden. 

Lees meer over de luchtmetingen

Biomonitoringsonderzoek

De Vlaamse overheid, stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Umicore werken samen aan een uitgebreid biomonitoringsonderzoek. 

Het onderzoek meet de hoeveelheid zware metalen in het bloed en urine van kinderen tussen 14 en 15 jaar.De metingen worden vergeleken met meetresultaten van Vlaamse jongeren. Zo wordt de relatie tussen de omgeving en het lichaam duidelijker. De resultaten worden eind 2023 verwacht.

Saneringsplan Hoboken

De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de milieuverontreiniging op. In 2015 zat er te veel lood in de lucht. Daarom maakte de Vlaamse Milieumaatschappij een saneringsplan op.

 • Het plan wordt elk jaar geëvalueerd.
 • Umicore moet de uitstoot en luchtkwaliteit rond het bedrijf evalueren.

Op die manier worden maatregelen geëvalueerd en bijgestuurd.

Acties van Umicore

Het bedrijf Umicore doet inspanningen om de milieuhinder te beperkenHet bedrijf betaalt ook elk jaar mee voor:

 • het werk van de wijkwerker van LOGO Antwerpen
 • het bloedonderzoek bij kinderen uit de wijken
 • zorghulp voor kinderen met veel lood in hun bloed

Deze acties staan in een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Na verbouwingen kan je jouw woning professioneel laten ontstoffen:

Omgevingsvergunning Umicore

De omgevingsvergunning van Umicore bevat een voorwaarde van maximale lood-in-bloed waarden bij kinderen tussen 1 en 12 jaar:

 • Vanaf 2022: maximaal 3,5 µg/dl 
 • Vanaf 2023: maximaal 3 µg/dl 
 • Vanaf 2026: maximaal 2 µg/dl

Bodemsanering

In 2007 en 2008 werd de bodem van de wijken gesaneerd door de OVAM:

 • Vervuilde grond werd afgegraven.
 • Huizen werden ontstoft.

Zo kwamen inwoners van de wijken minder in contact met zware metalen.

Meer info

Vragen over gezondheid?

LOGO Antwerpen

 •  03 369 16 10

Uitvoeren van een beperkte bodem/putwaterstaalname

Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Vragen over jouw bodem?

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Stof, geur- of geluidshinder?

De Blauwe Lijn

 • tel. 0800 123 12

Vragen voor Umicore?