Contacteer stad Antwerpen

Een handdruk

Buurtcontracten in Hoboken

Heb je een idee om het samenleven leuker te maken en is daar een kleinschalige ingreep in het openbaar domein voor nodig en eventueel ook financiële ondersteuning? Vraag hiervoor dan een buurtcontract aan bij Stadsmakers Hoboken.

Wat kan in een buurtcontract gevraagd worden?

Kleine ingrepen in het openbaar domein die de leefbaarheid in de buurt en de buurtbewoners bevorderen en dat door de buurt zelf onderhouden wordt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een geefbib, een groenzone, regenwatertonnen, samentuinen

Wat omvat een buurtcontract?

  • logistieke en/of financiële ondersteuning
  • een afsprakennota met daarin de ondersteuning en de afspraken met de bewoner(s)
  • district Hoboken beslist over de goedkeuring van deze afsprakennota
  • een periodieke evaluatie (min.1x/jaar): het resultaat van deze evaluatie bepaalt of het project al dan niet verdergezet kan worden.

Wanneer kan je een aanvraag doen?

Een buurtcontract kan het hele jaar door aangevraagd worden.

Wie mag een buurtcontract aanvragen?

Als aanvrager ben je gevestigd/gedomicilieerd in Hoboken.

Hoe vraag je een buurtcontract aan?

Ga eerst het draagvlak in de buurt na via een bewonersenquête en voeg deze toe in je aanvraag.
Gebruik daarvoor onderstaand sjabloon.

Om ons de gegevens te bezorgen van eventuele buren die mee willen instaan voor de uitvoering van het buurtcontract, kan je het sjabloon adressenlijst gebruiken.

Een buurtcontract aanvragen doe je via de verenigingendatabank, onder ‘districten’ in de databank – ‘2023 District Hoboken – Stadsmakers – Buurtcontract’

Meer info

Stadsmakers Hoboken - Roland Maenhout
tel. 03 338 30 19
stadsmakers.hoboken@antwerpen.be