Budget district Hoboken

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het ...

Districtsraad Hoboken

De districtsraad bestaat uit een districtsvoorzitter en districtsraadsleden. Zij staan in voor het lokale bestuur en worden rechtstreeks verkozen. De districtsraad telt 23 leden en komt elke maand bijeen in kasteel Sorghvliedt. Een week op ...