Kapelstraat
Speelplein Coöperatielaan
Blue Gate
Meerlenhoflaan
Heraanleg Meerlenhoflaan

Nadat een eerste poging op 7 augustus mislukte door een probleem met de signalisatie, zal men nu toch starten: vanaf 2 oktober krijgt de Meerlenhoflaan een volledige heraanleg: de rijweg, het voetpad en de riolering worden vervangen.Het meest ...

simulatie van het nieuwe plein aan de Meetjeslandstraat
Post Wilrijk
Scheldevrijstraat
Heraanleg Scheldevrijstraat in 2017

De Scheldevrijstraat krijgt een grondige opknapbeurt omdat ze in slechte staat verkeert. Na overleg met de bewoners werden de bomen afgetopt en is het voetpad voorlopig geëffend.De heraanleg zal normaal starten in 2017.

Kioskplaats
Masterplan Hoboken centrum: heraanleg Kioskplaats

Het district Hoboken zal in de volgende jaren verschillende werken uitvoeren om van Hoboken centrum een aangename ontmoetingsplek te maken voor iedereen. Eerst starten de werken aan de Kioskplaats tussen de Antwerpsesteenweg en de Kapelstraat.

Nutswerken in Hoboken

Nutsmaatschappijen kunnen op het grondgebied van Hoboken werken uitvoeren. Vaak zijn dit kleine ingrepen, zoals een nieuwe aansluiting maken of kabels vernieuwen. Voor die werken moeten ze natuurlijk wel onder de stoepen zijn, waardoor er ...