kruispunt Sint Bernardsesteenweg - Schoonselhoflei
Fietspad Fort 8
Heraanleg fietspad Fort 8

Op maandag 31 juli start het district Hoboken met de heraanleg van het fietspad aan Fort 8. De werken zullen duren tot en met 25 augustus 2017. Tijdens deze ...

Post Wilrijk
Meerlenhoflaan
Heraanleg Meerlenhoflaan

De Meerlenhoflaan in Hoboken krijgt een volledige heraanleg: de rijweg, het voetpad en de riolering worden vervangen.Het meest recente plan van heraanleg is nu onderaan toegevoegd.Het concept was voorgelegd tijdens een inspraakmoment op 6 novemb...

Scheldevrijstraat
Heraanleg Scheldevrijstraat in 2017

De Scheldevrijstraat krijgt een grondige opknapbeurt omdat ze in slechte staat verkeert. Na overleg met de bewoners werden de bomen afgetopt en is het voetpad voorlopig geëffend.De heraanleg zal normaal starten in 2017.

Kioskplaats
Masterplan Hoboken centrum: heraanleg Kioskplaats

Het district Hoboken zal in de volgende jaren verschillende werken uitvoeren om van Hoboken centrum een aangename ontmoetingsplek te maken voor iedereen. Eerst starten de werken aan de Kioskplaats tussen de Antwerpsesteenweg en de Kapelstraat.

Nieuw speelterrein Coöperatielaan

De huidige speeltoestellen op het terrein langs de Coöperatielaan zijn verouderd en het plein heeft een opfrisbeurt nodig. Daarom besliste het districtscollege om een nieuw ontwerp te laten maken voor deze zone. Op 9 december 2015 kregen ...

Marneflaan
Marneflaan wordt heraangelegd

Het centrum van Hoboken willen we de volgende jaren aanpakken binnen het Masterplan. De Marneflaan is een deel van het centrum maar sluit niet goed aan op de Kioskplaats – Lelieplaats. Er komt ook een nieuwe woonwijk Groen Zuid, met een ...

Nutswerken in Hoboken

Nutsmaatschappijen kunnen op het grondgebied van Hoboken werken uitvoeren. Vaak zijn dit kleine ingrepen, zoals een nieuwe aansluiting maken of kabels vernieuwen. Voor die werken moeten ze natuurlijk wel onder de stoepen zijn, waardoor er ...