Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

getekende weergave van een tuinstraat met veel groenStad Antwerpen

Antwerpen Breekt Uit - Edmond Cretsstraat

De stad Antwerpen en het district Hoboken willen in het kader van 'Antwerpen Breekt Uit' meer ruimte maken voor groen en water in straten door te gaan ontharden. Bij het vergroenen van een straat krijgt de straat een natuurlijk karakter. In dit project werd de Edmond Cretsstraat uitgekozen om als woonstraat heraan te leggen.

Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons aanpassen aan de wijzigingen van het klimaat zoals hete, droge zomers en wateroverlast. Door meer ruimte te creëren voor groen en water in een straat of op een plein, zoeken de stad en het district manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

Wat is een Woonstraat?

Met het ontwerp van een woonstraat willen we de kwaliteit van straten en buurten verhogen met een redelijk klassiek straatontwerp maar uiteraard ook met aandacht voor vergroening en verblauwing. Bewoners worden sterk betrokken en aangemoedigd om zelf stappen te ondernemen in en rond hun eigen woonst (bijvoorbeeld: ontharden van de eigen voortuin of afkoppelen van hun regenwater).

Meer ruimte voor groen in de straat zorgt voor:

  • Een mooier en rustig straatbeeld;
  • heilzame werking voor de gezondheid;
  • veiligere leefomgeving door oa. trager verkeer;
  • grotere biodiversiteit: verscheidenheid aan planten en dieren;
  • meer rustplekken in de schaduw door bomen.

Meer wateropvang in de straat zorgt voor:

  • Ontlasten en efficiënter maken van riolering;
  • geen overstromingsgevaar bij hevige regenbuien;
  • grotere biodiversiteit: waterplanten en -dieren;
  • koelere leefomgeving.

Elke straat wordt ingericht met deze principes in het achterhoofd:

Principes Antwerpen breekt uitStad Antwerpen

Projectdefinitie Edmond Cretsstraat

Op woensdag 28 september 2020 werd de projectdefinitie voor de heraanleg van de Edmond Cretsstraat als woonstraat aan de bewoners voorgesteld op een inspraakvergadering.

Zowel de presentatie als het verslag vindt u hieronder als bijlage.