Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Zicht op de SalesianenlaanDistrict Hoboken

Een nieuwe Salesianenlaan

Deze legislatuur (2019-2025) zal het districtsbestuur de Salesianenlaan heraanleggen. Hiervoor werkt het samen met Waterlink die de riolering zal vernieuwen.

Voor deze heraanleg werd er door de diensten van de stad een concept en voorontwerp en tot slot een definitief ontwerp gemaakt. Het concept en het voorontwerp werden tijdens inspraakvergaderingen aan de bewoners voorgelegd. Het districtscollege keurde als laatste stap het definitief ontwerp goed. 

Met de heraanleg van de Salesianenlaan is het de bedoeling de fietsinfrastructuur te verbeteren en de schooltoegangen zichtbaarder en toegankelijker te maken. Samen met verkeerremmers en een snelheidsbeperking tot 30 km/u moet dit de veiligheid in de straat verhogen. Het is ook de bedoeling om waar mogelijk de straat te ontharden en te vergroenen. De bestaande bomen worden zo veel mogelijk behouden. Er komt tot slot een nieuwe riolering volgens het gescheiden stelsel waarbij afval- en regenwater van elkaar gescheiden worden.

Bewonersvergadering Concept 18 november 2020

Het concept is het begin van een ontwerpprocedure voor een heraanleg. Hierbij worden vooral de voorwaarden bepaald waaraan een heraanleg moet voldoen. Ook maakt de ontwerper enkele eerste schetsen van de straat.

Op de bewonersvergadering van 18 november 2020 werd het concept voor de heraanleg van de Salesianenlaan voorgesteld. De bewoners kregen op de vergadering de kans vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties te doen. Ondermeer met die suggesties ging de ontwerper aan de slag om het voorontwerp te tekenen.

Zowel de presentatie van het concept als het verslag van de  vergadering vind je onderaan dit artikel als bijlage.

Bewonersvergadering Voorontwerp 12 mei 2021

Tijdens deze tweede inspraakvergadering werd het voorontwerp voor de heraanleg van de Salesianenlaan voorgesteld. Het voorontwerp is het eerste écht getekende plan dat op basis van het concept en na opmerkingen van de technische diensten en de input van de bewoners tot stand komt. Daarbij is al in de juiste verhoudingen te zien hoe de straat wordt gestructureerd.

Ook tijdens deze vergadering kregen de bewoners de kans om vragen te stellen en suggesties mee te geven voor het ontwerpen van het definitieve plan van heraanleg.

De presentatie van het voorontwerp als het verslag van die vergadering vind je als bijlage bij dit artikel.

Definitief Ontwerp Districtscollege 29 maart 2022

De procedure voor de plannen voor een heraanleg eindigt met de goedkeuring van het definitief ontwerp. Dit is het finale plan voor de heraanleg van de straat. Dit definitief ontwerp werd op 29 maart 2022 door het districtscollege goedgekeurd.

Het grondplan van het definitief ontwerp voor de heraanleg van de Salesianenlaan vind je hieronder als bijlage.