Zicht op de werf Kioskplaats met zicht op de kaak en het nieuwe voetpadWim Wienen

Heraanleg Kioskplaats Fase 5: Kioskplaats terug open

Op 5 april start er een nieuwe fase van de werken aan de Kioskplaats. Het zwaartepunt verhuist naar de Antwerpsesteenweg.
De Kioskplaats wordt terug in beide richtingen toegankelijk voor het verkeer.  Ook tram 4 rijdt van dan af terug tot aan de halte Lelieplaats.

De werken

Vanaf 5 april zal de aannemer vooral de Antwerpsesteenweg (Tussen de Kioskplaats en de Maria-Henriëttalei) onder handen nemen. Hij legt er een nieuwe riolering waarbij regenwater en afvalwater gescheiden worden. Ook aan de nieuwe sporen van de tram wordt verder gewerkt.

De werken op de Kioskplaats zelf (de voorzijde van de kerk niet meegerekend) zijn dan afgerond. Op 5 april zal er dus terug in beide richtingen verkeer zijn op de Kioskplaats.

Autoverkeer

De Kioskplaats wordt terug opengesteld voor verkeer. Er is dan terug gemotoriseerd verkeer mogelijk in beide richtingen. De Dr. Coenstraat wordt terug bereikbaar vanaf de Kioskplaats en krijgt haar enkelrichtingstatuut terug.

De Antwerpsesteenweg is in beide richtingen afgesloten en dit tussen de Kioskplaats en de Maria-Henriettalei. In die straat blijft de rijrichting omgekeerd, nl. inrijden via de Antwerpsesteenweg richting IJskeldersstraat. Er is een omleiding voorzien.

Een ruwe schets van de situatie vindt u hieronder. Een uitgebreid omleidingsplan vindt u als bijlage onderaan dit artikel.

Openbaar vervoer

Net als in de vorige fases rijdt tram 2 tot aan de Zwaantjes en keert daar terug. De tijdelijke vertrekhalte voor tram 4 in de d' Urselstraat verdwijnt. Tram 4 rijdt terug door tot de halte Lelieplaats. De halte Kioskplaats wordt tijdelijk niet bediend, want die ligt in de werfzone. Tussen de halte Steynstraat en Lelieplaats is er geen mogelijkheid tot op- en afstappen.

De omleidingen voor bus 33 en bus 298 blijven behouden. De anderen lijnen zoals 1 en 13 volgen terug hun oude traject. De meest actuele informatie vindt u op de website van De Lijn. Je kan je ook steeds abonneren op de elektronische omleidingsnieuwsbrief van De Lijn. Zo bent u mee met alle omleidingen van het openbaar vervoer die u aanbelangen.

Huisvuilophaling

Huisvuilophaling gebeurt aan de uithoeken van de werf. Dus, op de plaatsen die voor de vuilniswagen bereikbaar zijn. Dit zijn ook de zijstraten aan de werf. Gelieve wel het vuilnis per vuilnissoort te zetten. Dus papier bij papier, restafval bij restafval,... Ingeval u een container gebruikt, is het belangrijk uw huisnummer op de container aan te brengen om misverstanden bij het binnenhalen te vermijden. Deze regeling is nu nog het geval voor de bewoners van de 'd Urselstraat en de Antwerpsesteenweg.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij ‘Communicatie & Participatie’, districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, tel. 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be.

Deze heraanleg is mede mogelijk gemaakt door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Logo's partners
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!