Werf KioskplaatsWim Wienen

Heraanleg Kioskplaats: wat u moet weten over fase 2A

Op 17 september start de aannemer met de tweede fase van de heraanleg van de Kioskplaats. In deze fase vernieuwt hij de riolering aan de kant van de oneven huisnummers. Voor deze fase wordt het werfgebied uitgebreid. Ondermeer het kruispunt Berkenrodelei-Louisalei-Kioskplaats wordt afgesloten. Toch probeert de aannemer het centrum zo bereikbaar mogelijk te houden.

 

Welke werken?

Fase 2a bestaat net als fase 1 uit rioleringswerken. Dit keer echter aan de kant van de oneven huisnummers. De oude riolering wordt er uitgebroken en een nieuwe wordt gelegd volgens het systeem van gescheiden stelsel, waarbij regen- en afvalwater gescheiden worden.

De aannemer werkt in fase 2a van 17 september tot en met 24 oktober

Autoverkeer

Gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk in fase 2a van de Antwerpsesteenweg naar de Lelieplaats. Hiervoor legt de aannemer een tijdelijke wegenis aan, waarmee u van de Antwerpsesteenweg richting Kapelstraat en Lelieplaats kan rijden. Verkeer vanaf de Elststraat in de richting van de Antwerpsesteenweg is net als in fase 1 niet mogelijk.

Ook het kruispunt Louisalei-Berkenrodelei-Kioskplaats wordt afgesloten. Deze straten worden dus doodlopend op de Kioskplaats. Er zijn omleidingen voorzien. U vindt die op het plannetje hieronder en als bijlage bij dit artikel.

Openbaar Vervoer

Tijdens de duur van fase 2a blijft de situatie voor de tram dezelfde. Tram 2 rijdt tot aan de Zwaantjes en keert daar terug. Tram 4 rijdt tot aan de halte Steynstraat. De vertrekhalte in de d' Urselstraat blijft behouden.

Het afsluiten van het kruispunt Berkenrodelei-Louisalei-Kioskplaats zorgt ook voor een omleiding voor het busverkeer. Meer informatie over de haltes en rijtijden van de bussen vindt u op www.delijn.be

Parkeren en garages

Omdat de rijbaan parkeerstrook aan de oneven kant van de Kioskplaats wordt opgebroken, is parkeren aan deze kant niet langer mogelijk. Ook de garages aan deze kant van de werfzone zullen gedurende deze fase 2a niet toegankelijk zijn. U moet dus vóór 17 september uw voertuig buiten de werfzone parkeren.

Maar gedurende de volledige periode van deze werken blijven de parkings van de Kioskplaats en de Lelieplaats toegankelijk. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de parkeerplaatsen op de hoek van de Louisalei en de Hertoglei en de parkeerplaatsen aan het Broydenborghpark.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij het team 'Communicatie en Participatie Hoboken' via 03/ 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be

Deze heraanleg is mede mogelijk gemaakt door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

In samenwerking met