Werf Kioskplaats oktober 2018Wim Wienen

Heraanleg Kioskplaats: Wat u moeten weten over fase 2B

Op 22 oktober, in de namiddag, start een volgende fase in de werken aan de Kioskplaats. In deze fase legt de aannemer zich toe op de opbouw van de tramsporen en de aanleg van de rijweg. Hiervoor wordt de werf uitgebreid. De Kapelstraat is niet meer toegankelijk vanaf de Kioskplaats. 

 

De werken

Deze fase van de werken bestaat vooral uit de opbouw van de tramsporen en het aanleggen van de rijweg. Dit is de zwaarste fase van de werken. Hiervoor wordt de werfzone uitgebreid. Zo zal de Kapelstraat niet langer toegankelijk zijn vanuit de Kioskplaats.

Eens de signalisatievergunning in orde, werkt de aannemer in fase 2b van 22 oktober in de namiddag tot januari 2019. Let op: weers- of andere onvoorziene omstandigheden kunnen deze einddatum verschuiven.

Autoverkeer

Plaatselijk autoverkeer blijft in deze fase mogelijk van de Antwerpsesteenweg richting Lelieplaats. Hiervoor wordt de tijdelijke weg verlengd tot op de parking van de Kioskplaats die u, zoals nu al, rechtover de Politie moet verlaten. Van daar rijdt u rond de Lelieplaats naar de normale ingang van het plein om te parkeren.
De Kapelstraat is niet meer toegankelijk vanuit de Kioskplaats. Niet-plaatselijk verkeer moet de omleiding volgen. Net als in de vorige fasen is verkeer van de Kioskplaats in de richting van de Antwerpsesteenweg niet mogelijk.

Ook het kruispunt Louisalei/Berkenrodelei/Kioskplaats/Antwerpsesteenweg blijft ontoegankelijk voor het verkeer. De Berkenrodelei en Louisalei blijven doodlopend op de Kioskplaats. 

Vanzelfsprekend is er een omleiding voorzien. Een ruwe schets vindt u hieronder. De gedetailleerde plannen vindt u onderaan als bijlage bij dit artikel.

Openbaar vervoer

Net als in de vorige fasen rijdt tram 2 enkel tot aan de Zwaantjes en keert daar terug. Tram 4 rijdt tot aan de halte Steynstraat. Tram 4 richting stad kan je nog steeds nemen aan de tijdelijke halte in de D' Urselstraat.

Het afsluiten van het kruispunt Berkenrodelei/Louisalei/Kioskplaats/Antwerpsesteenweg heeft ook gevolgen voor het busverkeer. De lijnen die dit kruispunt nemen worden omgeleid. Alle informatie over omleiding en de tijdelijke haltes vindt u op de site van De Lijn.

Parkeren en garages

De rijweg binnen de werfzone is opgebroken. U kan niet in deze zone parkeren. Ook de garages in de werfzone zijn onbereikbaar. Ondanks het afsluiten van de Kapelstraat aan de Kioskplaats kunnen de garages in het begin van de Kapelstraat gebruikt worden. U kan die garages bereiken via de Moretusstraat en het stukje Kapelstraat dat tijdelijk dubbelrichting wordt. In de rest van de Kapelstraat tussen de Moretusstraat en de Cockerillplaats blijft de rijrichting en het enkelrichtingsregime behouden.

Huisvuilophaling

Huisvuilophaling gebeurt aan de uithoeken van de werf. Dus, de plaatsen die voor de vuilniskar bereikbaar zijn. Dit zijn ook de zijstraten aan de werf. Gelieve wel het vuilnis per vuilnissoort te zetten. Dus papier bij papier, restafval bij restafval,... Ingeval u een container gebruikt, is het belangrijk uw huisnummer op de container aan te brengen om misverstanden bij het binnenhalen te vermijden.

Voetpaden vrijhouden

De voetpaden blijven toegankelijk. Maar omdat de werf afgebakend wordt met hekwerk zijn er geen uitwijkmogelijkheden. Daarom is het belangrijk de voetpaden vrij te houden, ook bij leveringen.

Fietsen op voetpad verboden

Tot slot merken we heel wat overlast en gevaar voor voetgangers omdat fietsers het voetpad gebruiken. We wijzen er op dat fietsen op het voetpad verboden is en bovendien gevaarlijk. U mag wel met uw fiets aan de hand over het voetpad wandelen. Let op, want er zal hierop gecontroleerd worden door de politie.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij ‘Communicatie & Participatie’, districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, tel. 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.

Deze heraanleg is mede mogelijk gemaakt door de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.