Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Zicht op de Lijsterlaan vanuit de OudstrijderslaanStad Antwerpen

Lijsterlaan: heraanleg als woonerf

Het district Hoboken gaat de Lijsterlaan heraanleggen. Men wil van de nieuwe Lijsterlaan een woonerf maken. Hiervoor werd er een concept opgemaakt dat op 1 december 2022 aan de bewoners werd voorgesteld.

Inzetten op comfort en beleving van de bewoners

De straat, en vooral het voetpad, in de Lijsterlaan is in slechte staat. De bomen staan in te kleine boomvakken wat ondermeer zorgt voor grote wortelopdruk in het voetpad. Het district Hoboken wil de straat aanleggen als een woonerf, waar de bomen alle groeikansen hebben en er wordt ingezet op het comfort en de beleving van de bewoners. Dit zal de beeldkwaliteit van de straat verbeteren.

Het district gaat voor een maximaal behoud en zelfs een uitbreiding van het groen. Ook wordt er onthard. De boomvakken worden maximaal vergroot en er wordt gewerkt met grasbetontegels ter hoogte van de opritten en tussen het 'karrenspoor' van de rijbaan. De parkeervakken worden aangelegd in kasseien met waterdoorlatende voegen.

De bereikbaarheid en de zichtbaarheid van het aangrenzende Meerlenhofpark wordt verbeterd. Zoals steeds bij een woonerf wordt alles gelijkgronds aangelegd. De parkeerplaatsen in de straat worden afgebakend en ter hoogte van de keerlus komen er enkele haakse parkeerplaatsen. Er komt een inritband ter hoogte van de Oudstrijderslaan.

Ook de verlichting wordt vernieuwd volgens de huidig geldende normen. En er komt een nieuwe waterleiding.

Bewonersvergadering Concept 1 december 2022

Elke ontwerpprocedure voor de heraanleg van een straat begint met een concept. Dit is ondermeer een analyse van de straat en een opsomming van de voorwaarden waaraan de straat moet voldoen. Zo'n concept wordt ook steeds vergezeld van de eerste schetsen van de ontwerper over hoe de straat er zou kunnen uitzien.

Op de bewonersvergadering van 1 december 2022 werd het concept voor de heraanleg van de Lijsterlaan voorgesteld. De bewoners kregen op die vergadering de kans om vragen te stellen, opmerkingen te maken of suggesties te doen. Met de informatie uit deze vergadering gaat de ontwerper dan verder aan de slag om een voorontwerp of definitief ontwerp te maken.

Zowel de presentatie van het concept als het verslag van de bewonersvergadering vind je onderaan dit artikel als bijlage.

Definitief Ontwerp Districtscollege 18 april 2023

De laatste stap in deze procedure is de goedkeuring van het definitief ontwerp door het districtscollege. Die goedkeuring gebeurde op 18 april 2023.

Het grondplan van dit definitief ontwerp vindt u onderaan dit artikel als bijlage.