Pieter De Wilde

Louisalei wordt heraangelegd

Samen met Waterlink wil het district Hoboken binnen enkele jaren de Louisalei heraanleggen. Intussen is de projectdefinitie klaar. Die werd op 3 mei 2018 aan de bewoners voorgelegd.

De riolering in de Louisalei is in slechte staat. Waterlink wil de straat voorzien van een nieuwe riolering volgens het gescheiden stelsel van regen- en afvalwater. Het district Hoboken maakt van deze planning gebruik om te gaan voor een volledige heraanleg van Louisalei.

Inspraak over kernprofielen

​De Louisalei is echter geen makkelijke straat. De afmetingen zijn aan weerskanten van de straat verschillend, er is de aantakking op de - dan heraangelegde - Kioskplaats en er is het nieuwe fietspad dat aansluit vanuit de nieuwe wijk Groen Zuid. Ondermeer daarom werd er  voorafgaand aan de projectdefinitie op 30 maart 2017 een bewonersvergadering georganiseerd. Daar konden de bewoners zich uitspreken over enkele kernprofielen.

De presentatie van de mogelijke kernprofielen en het verslag van deze vergadering vindt u onderaan als bijlage.

Projectdefinitie

Met de input van de bewoners zijn de tekenaars begonnen met het opstellen van, wat zij noemen, een projectdefinitie. Dat is een ruwe schets van de aanpassingen die er moeten gebeuren en de mogelijkheden hoe de straat er kan uitzien. De voorstelling van die projectdefinitie vindt u als bijlage.

Inspraak

Over die projectdefinitie wilde het district Hoboken de mening van de buurtbewoners kennen. Het concept werd aan de buurt voorgesteld op een bewonersvergadering op 3 mei 2018. Na de presentatie konden de buurtbewoners hun opmerkingen formuleren. Ook dit verslag vindt u onderaan als bijlage.

Dit verslag werd ook bezorgd aan de ontwerpers. Die gaan met de opmerkingen van de bewoners verder aan de slag om een voorontwerp van heraanleg uit te werken.

Als dit voorontwerp van heraanleg klaar is, zullen de buurtbewoners opnieuw geconsulteerd worden.