Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Pieter De Wilde

Louisalei wordt heraangelegd

Samen met water-link ism Aquafin zal het district Hoboken binnen afzienbare tijd de Louisalei heraanleggen. Intussen is het definitief ontwerp klaar. Die werd op 12 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd.

De riolering in de Louisalei is in slechte staat. Water-link ism Aquafin wil de straat voorzien van een nieuwe riolering volgens het gescheiden stelsel van regen- en afvalwater. Het district Hoboken maakt van deze planning gebruik om te gaan voor een volledige heraanleg van Louisalei.

Inspraak over kernprofielen

​De Louisalei is echter geen makkelijke straat. De afmetingen zijn aan weerskanten van de straat verschillend, er is de aantakking op de - nu heraangelegde - Kioskplaats en er is het nieuwe fietspad dat aansluit vanuit de nieuwe wijk Groen Zuid. Ondermeer daarom werd er  voorafgaand aan de projectdefinitie op 30 maart 2017 een bewonersvergadering georganiseerd. Daar konden de bewoners zich uitspreken over enkele kernprofielen.

De presentatie van de mogelijke kernprofielen en het verslag van deze vergadering vindt u onderaan als bijlage.

Projectdefinitie

Met de input van de bewoners zijn de tekenaars begonnen met het opstellen van, wat zij noemen, een projectdefinitie. Dat is een ruwe schets van de aanpassingen die er moeten gebeuren en de mogelijkheden hoe de straat er kan uitzien. De voorstelling van die projectdefinitie vindt u als bijlage.

Inspraak

Over die projectdefinitie wilde het district Hoboken de mening van de buurtbewoners kennen. Het concept werd aan de buurt voorgesteld op een bewonersvergadering op 3 mei 2018. Na de presentatie konden de buurtbewoners hun opmerkingen formuleren. Ook dit verslag vindt u onderaan als bijlage.

Dit verslag werd ook bezorgd aan de ontwerpers. Die gaan met de opmerkingen van de bewoners verder aan de slag om een voorontwerp van heraanleg uit te werken.

Als dit voorontwerp van heraanleg klaar is, zullen de buurtbewoners opnieuw geconsulteerd worden.

Definitief ontwerp

Sinds 12 februari 2020 is nu ook definitief duidelijk hoe de nieuwe Louisalei er gaat uitzien. U kan onderaan het plan zien dat we toonden aan de buurtbewoners.
Sommige bewoners formuleerden ook nog enkele opmerkingen. Die kan u lezen in het verslag van die avond.