Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Zicht op de Hydeparkstraat vanuit de Commandant WeynsstraatDistrict Hoboken

Nieuwe Hydeparkstraat wordt woonerf

Het district Hoboken plant, samen met partner water-link ism Aquafin, een heraanleg van de Hydeparkstraat. Het is de bedoeling om de Hydeparkstraat aan te leggen als een woonerf. Een eerste concept werd op 17 november 2022 aan de bewoners voorgesteld.

Verkeersveilige woonstraat

In de Hydeparkstraat is zowel de straat zelf, als de riolering er onder aan heraanleg toe. Het is de ambitie van het district om de straat om te vormen tot een aangename verkeersveilige woonstraat. Een straat die bereikbaar blijft en visueel aantrekkelijk wordt gemaakt.

De nieuwe straat zal ingericht worden volgens het principe van een woonerf, met ondermeer verkeersremming door middel van een asverschuiving nabij de parktoegang. Een woonerf betekent ook dat de straat gelijkgronds wordt aangelegd zodat de straat integraal toegankelijk is.

Bij de heraanleg zal er ook aandacht zijn om een zo groot mogelijke oppervlakte te ontharden en te vergroenen. Dat betekent dat er gewerkt zal worden met grasdals en er voldoende grote plantvakken voor bomen komen. Ook de parkeervakken worden aangelegd in kasseien met waterdoorlatende voegen.

De straatverlichting wordt bij de heraanleg eveneens volledig vernieuwd.

Bewonersvergadering Concept 17 november 2022

Elke ontwerpprocedure voor de heraanleg van een straat begint met een concept. Dit is ondermeer een analyse van de straat en een opsomming van de voorwaarden waaraan de straat moet voldoen. Zo'n concept wordt ook steeds vergezeld van de eerste schetsen van de ontwerper over hoe de straat er zou kunnen uitzien.

Op de bewonersvergadering van 17 november 2022 werd het concept voor de heraanleg van de Hydeparkstraat voorgesteld. De bewoners kregen op die vergadering de kans om vragen te stellen, opmerkingen te maken of suggesties te doen. Met de informatie uit deze vergadering gaat de ontwerper dan verder aan de slag om een voorontwerp te maken.

Zowel de presentatie van het concept als het verslag van de bewonersvergadering vind je onderaan dit artikel als bijlage.