Week van de Poëzie
2 mensen in gesprek
Quiz Cultuurraad
Sport en Beweeg mee
Terlindenhofstraat - Speelpleinstraat
Frans de l'Arbrelaan
kerstboom
Kerstboomophaling

U kan de tweede, derde en vierde week van januari uw kerstboom meegeven met de huisvuilophaling. Lees hier wanneer en hoe u uw kerstboom mag aanbieden.

vuilnisophaler
Ophaalkalender 2018

Eind 2017 heeft u het magazine ‘Minder Afval Kalender’ in uw brievenbus ontvangen, deze bevat ook uw ophaalkalender voor 2018.