Het districtscollege van MerksemBenoit Vermeeren

Districtscollege Merksem | samenstelling

Het districtscollege neemt het dagelijks bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsvoorzitter. 

Het districtscollege van Merksem bestaat uit de districtsvoorzitter en vier districtsschepenen.

Luc Bungeneers (N-VA)
districtsburgemeester
bevoegdheden: begroting, burgerlijke stand, communicatie, veiligheid en dierenwelzijn
luc.bungeneers@antwerpen.be 

Gilbert Verstraelen (sp.a)
eerste districtsschepen
bevoegdheden: cultuur, feestelijkheden, protocol, groen, milieu en buurtinitiatieven
gilbert.verstraelen@antwerpen.be 

Wendy Simons (N-VA)
tweede districtsschepen
bevoegdheden:  mobiliteit, publiek domein en ruimtelijke ordening 
wendy.simons@antwerpen.be

Sonja De Meyer (CD&V)
derde districtsschepen
bevoegdheden: jeugd, middenstand, markten en foren, lokale economie en sociale zaken
sonja.demeyer@antwerpen.be

Patrick Van den Bempt (N-VA)
vierde districtsschepen
bevoegdheden: sport, senioren en wijkoverleg
patrick.vandenbempt@antwerpen.be