Districtsraad Merksem | samenstelling

De Merksemse districtsraad telt 25 leden en wordt om de zes jaar rechtstreeks verkozen. Ze staan in voor het lokale beleid.

Bevoegdheden van de districtsraad

De districtsraad is onder andere bevoegd voor het verlenen van adviezen, goedkeuren van reglementen over lokale bevoegdheden en het goedkeuren van het districtsbudget. Op de districtsraad kunnen raadsleden gebruik maken van hun initiatiefrecht om vragen te stellen aan het districtscollege.

Samenstelling van de districtsraad (per partij)

NV-A

 • Luc Bungeneers (districtsburgemeester)
 • Wendy Simons (districtsschepen)
 • Patrick Van den Bempt (districtsschepen)
 • Lia Somers
 • Luc Sleeckx
 • Jan Dumon
 • Imelda Lamigan
 • David Dogge
 • Herman Gielen
 • Iris Verhoeven
 • Wim Jochens

sp.a

 • Gilbert Verstraelen (districtsschepen)
 • Fatma Akbas
 • Mostafa Nassali

CD&V

 • Sonja De Meyer (districtsschepen)
 • Pieter De Cock

Groen

 • Karin Staes
 • Arben Gashi
 • Fadima Aroua

Vlaams Belang

 • Philippe Elst
 • Tania Dekesel
 • Dave De Backer
 • Jean-Marie De Kimpe

PVDA

 • Tristan Faes

Open Vld

 • Bavo De Mol

Secretaris van de districtsraad

Katia Nauwelaerts
Districtshuis Merksem
Burg. J. Nolfplein 1
2170 Merksem
districtssecretaris.merksem@stad.antwerpen.be