Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Openbaarheid van bestuur in Merksem

Het basisprincipe van openbaarheid is dat alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Iedereen kan ze inkijken, er een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Op dat principe bestaan wel enkele uitzonderingen, om specifieke belangen te beschermen.

Met het Bestuursdecreet van 7 december 2018 werd een globale regeling uitgewerkt voor de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties binnen de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Het decreet voorziet in dezelfde procedureregels voor alle Vlaamse bestuursniveaus.

Ook de stad Antwerpen moet de richtlijnen wat openbaarheid van bestuur betreft volgen. De beslissingsbevoegdheid om aanvragen tot openbaarheid te behandelen werd door de algemeen directeur vanaf 1 januari 2009 gedelegeerd aan de bedrijfsdirecteurs.

Documenten opvragen

U kan documenten van de stad of OCMW opvragen via info@antwerpen.be. U geeft zelf aan welke vorm van openbaarmaking u verkiest:

  • inzage in het document
  • uitleg over het document
  • een afschrift van het document.

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten

Indien u documenten van een district wenst op te vragen, kan u een vraag hiertoe richten aan het betrokken district. Voor Merksem doet u uw aanvraag via district.merksem@antwerpen.be

Meer info

Op deze pagina vindt u meer informatie terug over de openbaarheid van bestuur.

Voor meer info over openbaarheid van bestuur in Merksem: district.merksem@antwerpen.be of 03 338 73 00.