Buurtboost Deurne: geef uw buurt letterlijk een boost
Subsidie voor werken aan infrastructuur of een project met personeels- en werkingsmiddelen
Kinderen spelen op straat tijdens een Speelstraat.
Een Buurtboom.
Een geveltuin.
Kinderen spelen op straat tijdens een Speelstraat.