buren vieren samen een feest

Dienst Buurtinitiatieven Merksem

De dienst ‘Verenigingsleven en buurtinitiatieven’ van het district Merksem ondersteunt verenigingen en bewoners(groepen) bij de organisatie van activiteiten en projecten die het leven in Merksem aangenamer maken of die Merksemnaren dichter bij elkaar brengen.

De ondersteuning kan bestaan uit:

 • Adviesverlening
  Mail of bel ons of maak een afspraak om al uw ideeën en vragen over buurtgerichte initiatieven te bespreken.
   
 • Subsidies
  Het district moedigt de organisatie van buurtinitiatieven, straatactiviteiten en projecten aan door ze financieel te ondersteunen via subsidies.
   
 • Ter beschikking stellen van materiaal
  Via de uitleendienst van de stad Antwerpen kan u materiaal voor verschillende activiteiten ontlenen, zoals tafels, stoelen en tentjes voor straatfeesten en nadarhekken voor speelstraten.

Lees in de reglementen 'Buurtinitiatieven' en 'Straatactiviteiten en projecten' wat de mogelijkheden zijn. 

REGLEMENT BUURTINITIATIEVEN 2020
REGLEMENT STRAATACTIVITEITEN EN PROJECTEN 2020

Meer info

Contacteer onze medewerker met al uw vragen en ideeën.

Lieve Smolders
03 338 72 00 | buurtinitiatieven.merksem@antwerpen.be  
telefonisch bereikbaar en afspraak mogelijk op dinsdag en donderdag