Straatactiviteiten en projecten

Zin om een barbecue in uw straat te organiseren zodat u uw buren beter leert kennen? Of om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar? Hebt u een idee voor een aangenamere buurt dat u samen met uw buren wil uitwerken? Het district ondersteunt u daarbij met een subsidie. 

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuw reglement voor straatactiviteiten en projecten. Activiteiten en projecten die plaatsvinden in Merksem en toengankelijk zijn voor iedereen, kunnen op een subsidie rekenen. Met die subsidie willen we de financiële drempel verlagen zodat Merksemnaren, bewonersgroepen en Merksemse verenigingen gemakkelijker initiatieven durven en kunnen ondernemen.

Straatactiviteiten

Onder straatactiviteiten verstaan we alle activiteiten die georganiseerd worden door één of meer bewoners van een straat of een vereniging en die openbaar toegankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gezellig straatfeest, een barbecue met uw buren of een nieuwjaarsreceptie op het plein in uw straat.

 • U kan een subsidie van maximaal 250 euro per straatactiviteit krijgen. Daarvan mag maximaal 100 euro aan eten en drinken worden gespendeerd. De aankoop van wegwerpmaterialen wordt niet terugbetaald.
   
 • De subsidie kan aan elke straat maximaal 2 keer per jaar worden toegekend.
   
 • U vraagt de subsidie minimaal 6 weken op voorhand aan via de databank voor verenigingen, onder ‘districten’. Let op, aanvragen in het kader van het nieuwe reglement kunnen pas vanaf 1 januari 2020 worden ingediend.  
   
 • U kan maximaal 3 materiaalboxen met tafels, stoelen en eventueel een tent ontlenen van de stad Antwerpen. Dat aanbod geldt zolang de voorraad dit toelaat.  

Projecten

Een project is een éénmalig proces waarin binnen een bepaalde tijd naar een vooropgesteld doel wordt toegewerkt. Het initiatief kan genomen worden door een burger, een vereniging of een bewonersgroep.

 • U kan een subsidie van maximaal 3000 euro per project krijgen. Daarvan mogen geen personeelskosten worden betaald. 
   
 • U kan de subsidie maximaal 2 keer per jaar ontvangen.
   
 • U vraagt de subsidie minimaal 6 weken op voorhand aan via de databank voor verenigingen, onder ‘districten’. Let op, aanvragen in het kader van het nieuwe reglement kunnen pas vanaf 1 januari 2020 worden ingediend.  
   
 • U kan maximaal 3 materiaalboxen met tafels, stoelen en eventueel een tent ontlenen van de stad Antwerpen. Dat aanbod geldt zolang de voorraad dit toelaat.  

Maximaal 60 dagen na uw aanvraag laat het district u weten of uw straatactiviteit of project op een subsidie kan rekenen.

Reglement

Uitgebreide info vindt u in het subsidiereglement.

SUBSIDIEREGLEMENT STRAATACTIVITEITEN EN PROJECTEN 2020

 

Meer info

Contacteer onze medewerker met al uw vragen en ideeën.

Lieve Smolders
03 338 72 00 | buurtinitiatieven.merksem@antwerpen.be 
telefonisch bereikbaar en afspraak mogelijk op dinsdag en donderdag

Verwante info: