Cultuurraad Merksem

De cultuurraad adviseert het districtsbestuur over het lokale cultuurbeleid. 

Wat doet de cultuurraad?

De cultuurraad is een adviesorgaan. Het districtsbestuur vraagt de cultuurraad om advies over het gevoerde cultuurbeleid in Merksem. De cultuurraad kan ook zonder voorafgaande vraag van het districtsbestuur adviezen en suggesties formuleren.

Hoe is de cultuurraad samengesteld? 

De cultuurraad van Merksem is samengesteld uit afgevaardigden van een vijftigtal socio-culturele verenigingen en geïnteresseerde inwoners (deskundigen en professionelen).

Het bestuur van de cultuurraad vergadert de laatste dinsdag van de maand in het districtshuis. Er is minstens één algemene vergadering per jaar voor alle leden.

Hoe lid worden van de cultuurraad?

Heeft u interesse om lid te worden van de cultuurraad of wil u meer weten over de werking van de raad? Dan kan u contact opnemen met:

Voorzitter  
Sonja Van Tichelen
gsm: 0474 54 62 52
cultuurraad.merksem@antwerpen.be

Ondersteunende dienst

Cultuurantenne Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem 
cultuurantenne.merksem@antwerpen.be 
03 338 72 06