Heraanleg Kwadeveldenplein

Het Kwadeveldenplein in Merksem is een druk bezocht plein met verschillende mogelijkheden. Het districtsbestuur vond het belangrijk om dit plein eens grondig op te frissen. Daarom wordt het plein heraangelegd. De aannemer startte in november 2016 ...

Masterplan Groen Hart: nieuwe padenstructuur

De paden van het Runcvoortpark, Gemeentepark, Hofke van Roosendael en het begraafpark zijn aan vernieuwing toe. In het kader van Masterplan Groen Hart zal een nieuwe padenstructuur ervoor zorgen dat de verschillende parken beter met elkaar worden ...

Loper in Groen Hart Merksem
Loopparcours Groen Hart | Merksem

Antwerpen is een loopstad! Zo vindt u nu minstens één bewegwijzerd parcours in uw buurt met verschillende afstanden en ondergronden. Ook in Merksem ligt er een aantrekkelijke looproute met een sprintstrook en een conditiepark. Voor elke loper wat wils.

In het Fort van Merksem kan u allerlei sporten beoefenen
Het gemeentepark heeft een mooie vijver
Het kasteeltje Hof Van Rosendael is erg bekend in het park
Hof van Roosendael

Dit parkje is een onderdeel van het gemeentepark. Iedereen kent het alom bekende kasteeltje aan de Terlindenhofstraat wel, maar niemand weet eigenlijk wat het is.

Het kasteel/klooster behoorde toe aan de zusters Annutiaten
Runcvoortpark

Ingeklemd tussen de hoge flatgebouwen aan de Nieuwdreef, het sportpark de Rode Loop en de Terlindenhofstraat is het Runcvoortpark voor veel mensen waarschijnlijk een goed bewaard ‘geheim’.

Masterplan Groen Hart Merksem

De parken in het centrum van Merksem vormen groene eilanden in een bebouwde omgeving. Een masterplan voor deze Merksemse parken stelt een globale aanpak voor alle parken voor en bekijkt ze als een samenhangend geheel. Doel is de belevingskwalite...

Bouckenborghpark

In Bouckenborghpark is er een verwilderde boomgaard, een grote vijver en een kasteel met grachten. De vissersclub gebruikt een deel van de grachten. In het kasteel is het cultuurcentrum van Merksem.

Het Lindeboomplein is één van de mooie pleintjes in de Tuinwijk.
Wijkbudget Merksem 2015 - Tuinwijk

De komende vijf jaar krijgt elke wijk de kans om zijn buurt nog aangenamer te maken dankzij de wijkbudgetten, die elk jaar naar een andere wijk gaan. Nu is de Tuinwijk aan de beurt.