Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Gaston Berghmansdreef
Gaston Berghmansdreef - Bouckenborghpark

Het district Merksem vernieuwt vanaf het najaar 2021 de Gaston Berghmansdreef. Deze werken kaderen in het landschapsbeheerplan dat in 2016 werd opgemaakt voor het Bouckenborghpark. Een nieuw toegangspad met inkomplein aan de zijde van de Bredaba...

Luchtfoto uitbreiding Bouckenborghpark
Bouckenborghpark uitbreiding

De gronden achter de woningen van de Lodewijk De Weerdtstraat en het Leonard Gorisplein en grenzend aan het Bouckenborghpark worden opgeruimd ...

Runcvoortpark - speelaanleidingen
Runcvoortpark - speelaanleidingen

In het Runcvoortpark worden op verschillende plaatsen speelaanleidingen geplaatst. Speelaanleidingen zijn geen speeltoestellen, maar objecten die uitnodigen tot spelen. De plaatsing van deze speelaanleidingen is ten vroegste gepland in het najaar ...

Tuinstraten
Tuinstraat Gagelveldenstraat

Stad Antwerpen voorziet onder het project “Antwerpen breekt Uit” de mogelijkheid om een tuinstraat in te richten in samenwerking met het district en waterlink/Aquafin om straten en pleinen klaar te stomen voor de toekomst. In het ...

Bouckenborghpark vijver
Vijverbeluchters

Het district wenst waar mogelijk in te spelen op ecologische en duurzame alternatieven om het groen te onderhouden. Daarom werd beslist doordachter om te gaan met de beluchters in de parkvijvers.

Gemeentepark
Grondwater vijvers

Het grondwater staat door de droogte van de afgelopen twee jaar veel lager dan normaal. Hierdoor rijzen vragen bij bewoners en passanten over het waterpeil, het slib, het uitkuisen van de vijvers en grachten, de werking van de beluchters en de ...

Bijzondere bomen in Merksem

In Merksem werden enkele bomen geplant ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of samenwerking. In dit bericht leest u om welke bomen het gaat, en waar u ze kan vinden in het district.

Het gemeentepark heeft een mooie vijver
In het Fort van Merksem kan u allerlei sporten beoefenen
Het kasteel/klooster behoorde toe aan de zusters Annutiaten
Runcvoortpark

Ingeklemd tussen de hoge flatgebouwen aan de Nieuwdreef, het sportpark de Rode Loop en de Terlindenhofstraat is het Runcvoortpark voor veel mensen waarschijnlijk een goed bewaard ‘geheim’.