Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Gemeentepark

Grondwater vijvers

Het grondwater staat door de droogte van de afgelopen twee jaar veel lager dan normaal. Hierdoor rijzen vragen bij bewoners en passanten over het waterpeil, het slib, het uitkuisen van de vijvers en grachten, de werking van de beluchters en de vissen. We geven u graag wat meer informatie. 

Grondwater
Het grondwater staat in heel Vlaanderen veel lager door de droogte van de afgelopen jaren. De meeste vijvers in Antwerpen worden vandaag de dag enkel nog gevoed door grondwater en regenwater. Wanneer het grondwaterpeil zo laag staat en er weinig neerslag valt, zoals de afgelopen jaren het geval was, zijn de effecten hiervan het eerst zichtbaar in de vijvers.

Door de lage grondwaterstand komen de vijvers droog te staan. Vijvers die niet zijn verbonden met een waterloop zijn afhankelijk van deze grondwaterstand. 

De stad werkt samen met zijn partners Aquafin en Water-link aan maatregelen om meer hemelwater richting de vijvers te brengen via de hemelwaterafvoer in de riolering. Zo kan het waterpeil in de vijvers opnieuw stijgen. 

Slib
Op de bodem van de vijvers vormt zicht een sliblaag die bestaat uit onder andere plant-, tak-, en bladresten. Deze vormt een barrière en vertraagt de afvoer van water in de bodem. Bij droogte vormt dit slib een vruchtbare bodem voor flora. 

In de vijvers is er tijdens de droogte vaak klein afval zichtbaar in het slib. Het weghalen van dit klein afval is niet altijd mogelijk, door de drassigheid van de sliblaag blijft het onbereikbaar om dit handmatig te reinigen. Enkel grotere machines kunnen hiervoor ingezet worden. Vermits deze machines de bovenste laag van het slib beroeren,  evalueert de groendienst jaarlijks of het gunstig is om het (klein) afval uit vijvers te halen.

Beluchters
In sommige vijvers zijn beluchters aanwezig, maar ze zijn niet noodzakelijk. Ze zijn enkel nuttig bij hoge waterstand en bij extreme weersomstandigheden zoals langdurige hitte. Beluchters werken plaatselijk en zorgen voor zuurstof in het water. Bij lage waterstand zet de groendienst de beluchters af. Dit om te vermijden dat ze door slib blokkeren of oververhit geraken waardoor de beluchters worden beschadigd. Dit heeft geen impact op de plaatselijke fauna.

Vissen
De groendienst volgt met de nodige aandacht het waterpeil en de toestand van de vissen op. Indien nodig worden de vissen afgevangen. De vissen krijgen dan een nieuwe plek in een vijver met voldoende water.

Verwante info: