Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Merksem-ZuidLucid

Masterplan Merksem Zuid

Stad Antwerpen en district Merksem wensen een masterplan voor de omgeving in Merksem Zuid op te maken. Met dit Masterplan brengen we de uitdagingen en noden van dit gebied in kaart en werken we een toekomstvisie voor deze omgeving uit. Merksem Zuid staat bekend als ’t Dokske en Kop van Merksem.

Plan gebied
Merksem Zuid ligt tussen Albertkanaal, Deurnsebaan, Bredabaan en Ingenieur Menneslaan

Waarom dit project? 

Merksem Zuid is een omgeving met contrasten. Wie door het gebied wandelt, ziet een mix van industrie langs Albertkanaal en dokken, loodsen en woningen. Er wonen veel mensen dicht op elkaar, maar er is weinig publieke ruimte zoals pleintjes, groen, sport- en speelgelegenheid. De industrie brengt grote stromen van zwaar verkeer in de woonstraten met zich mee. De woonkwaliteit en de leefbaarheid in dit gebied kan beter.

Met de opmaak van dit Masterplan zetten we in op het verbeteren van de publieke ruimte door meer ruimte en meer groen te voorzien en op  sociale ontwikkeling van dit gebied. We willen inzetten op een veilige, aantrekkelijke en klimaatrobuuste omgeving waar mensen kwaliteitsvol kunnen wonen en werken.

Wat gebeurt er? 

Voor de opmaak van het Masterplan stelden de stad en het district een projectteam aan (Stramien, Common Ground, Vectris, Idea Consult, Ara). Zij werken samen met de bewoners, bedrijven en actoren aan een toekomstvisie voor dit gebied. Hiervoor werken zij een ruimtelijk en een sociaal actieprogramma uit.

Het masterplan moet er ook voor zorgen dat de reeds geplande projecten in Merksem Zuid beter op elkaar worden afgestemd en dat er voldoende uitwisseling is met grote infrastructuurprojecten die rond het gebied liggen: o.a. 

  • Heraanleg van de Doelhofstraat – Trammezandlei en Ridder Van Parijstraat, speel- en sportterrein Borrewaterstraat, de herontwikkeling van gronden langs het Albertkanaal, verduurzamingsprojecten bedrijvigheid ’t Dokske en andere onthardingsprojecten.
  • ‘Toekomstplan Kanaalkant’ van de provincie Antwerpen, dat instaat voor de optimalisatie en ontwikkeling van het bedrijventerrein in de zone Kanaalkant.
  • De mobiliteitsafwikkeling van de Oosterweelverbinding en de komst van Ringpark Lobroekdok.

Het Masterplan is klaar in de loop van 2024 en een eerste stap in de opwaardering van Merksem Zuid.

Meer info

Masterplan Merksem Zuid
Masterplan.merksemzuid@antwerpen.be