Contacteer stad Antwerpen

CatershoeveAG Vespa - Sepp van Dun

Catershoeve wordt cohousingproject met ateliers

Stad Antwerpen voerde de afgelopen jaren een uitgebreid bouwtechnisch en historisch onderzoek uit op de Catershoeve en zocht naar een gemotiveerde koper om ze in haar oude glorie te herstellen. De verkoopakte werd ondertekend. Dit betekent het startschot om de site om te vormen tot een kleinschalig cohousingproject met vijf woonunits en twee werkateliers.

De U-vormige beschermde boerderij aan de Catershoflaan staat sinds 2020 leeg. De site - bestaande uit een woonhuis, wagenhuis, stal en restanten van de schuur – is al enige tijd aan een grondige opknapbeurt toe. De stad en het district Merksem gingen dan ook op zoek naar een koper die het geheel zou restaureren en een nieuwe invulling geven.

​AG Vespa heeft via een oproep kandidaat-kopers verzocht een projectvoorstel in te dienen. De ontvangen voorstellen werden door een jury beoordeeld op hun visie op de invulling, en de aanpak van de renovatie en restauratie. Daarbij koos de jury voor een groep vrienden die er een kleinschalig cohousingproject met vijf woonunits en ateliers wil realiseren, vanuit een heldere visie op het gebruik en behoud van de gebouwen.

Behoud erfgoedwaarde

Voor de uitwerking van hun dossier baseerden de kopers zich grotendeels op de nota van het vooronderzoek dat de stad en het district lieten uitvoeren. Het maximale behoud van de gebouwen en gebruik van 
authentieke en gerecycleerde materialen staan centraal. Het opzet is om terug te gaan naar het historische ontwerp van de site. Zo worden de gevels licht gekaleid en komen er opnieuw rieten daken. Binnenin wordt de 20ste-eeuwse afwerking verwijderd, om opnieuw een authentiek interieur te verkrijgen.

Het woonhuis vormt het kloppend hart van het project met een ‘common house’ waar bewoners samen kunnen komen, wonen en werken. In het wagenhuis komen twee wooneenheden. Binnen de muurrestanten van de schuur wordt bijkomend een nieuwbouwvolume van twee bouwlagen in houtskeletbouw voorzien. Dat heeft een sober ontwerp dat aansluit op de originele hoeve-architectuur. In de stal komen ten slotte nog één woonunit en twee werkateliers.

Verbinding met de buurt

Het common house en de ateliers zullen op specifieke momenten (zoals Open Monumentendag) worden opengesteld voor de buurt. Bovendien kunnen deze ruimtes ook op andere momenten door buurtbewoners worden gebruikt, mocht daar vraag naar zijn. Op die manier wil het project voor connectie en interactie met de buurt zorgen. ​

Duurzaamheid en biodiversiteit

Er is in de uitwerking ook heel wat aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit. Zo zal de tuin fungeren als een gemeenschappelijke verbinding tussen de gebouwen, met een bloemen- en moestuin, stukken grasland en een boomgaard. Voor regenwateropvang wordt gewerkt met wadi’s, er komt een groendak op de nieuwbouw in de schuur, en verder zal het erf zo weinig mogelijk verhard worden. De kopers hopen het project tegen 2029 te realiseren.

Meer info

AG Vespa
www.agvespa.be