Een winterfeest of activiteit in Merksem organiseren na 1 januari?

Vanaf 2019 krijgen de 9 districten van de stad Antwerpen er heel wat bevoegdheden bij. Die worden gedecentraliseerd van de stad naar de districten. De districten zijn vanaf 2019 onder meer bevoegd voor de subsidies voor bewonersgroepen en het verenigingsleven. 

Wat verandert er voor uw aanvragen voor projecten of activiteiten in 2019?

U doet de aanvraag nog steeds via de verenigingendatabank. Ook al vraagt u uw toelage voor wijk- en buurtprojecten en activiteiten aan bij uw district, de werkwijze blijft hetzelfde.

Activiteiten na 1 januari? 

U vindt u de nieuwe aanvraagformulieren in de verenigingendatabank, onder uw district.
Een overzicht van alle toelagen vindt u hier: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/subsidies.  

Meer info

Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!