Parkeersverbodsbord in een straatElisabeth Verwaest

Gebruik geen externe websites voor parkeerverbodsborden

Verschillende websites bieden een all-inservice aan om parkeerverbodsborden te huren. Maar de enige correcte weg om als particulier een parkeerverbod te krijgen, is via de website van stad Antwerpen. Spring daarom voorzichtig om met deze websites.

De stad heeft enkele jaren geleden een nieuw systeem gelanceerd om de wildgroei aan parkeerverbodsborden tegen te gaan. Er zijn veel redenen om als bewoner een parkeerverbod aan te vragen zoals verhuizen, het leveren van meubels of een container plaatsen. Voor het plaatsen van deze borden moet er altijd een vergunning zijn.

Bewoners kunnen die op een eenvoudige manier aanvragen via https://parkeerverbod.antwerpen.be. Alle aanvragen die via deze weg gebeuren, worden door de stad Antwerpen behandeld. De bijhorende borden worden dan ook door de stad geplaatst en opgehaald. Op deze borden staat een QR-code die aangeeft of en wanneer de borden vergund zijn. Op die manier kan iedereen dit nakijken en zo vermijden we overlast.  Een uitzondering hierop zijn parkeerverboden die aannemers of nutsbedrijven aanvragen om werken uit te voeren. Op https://parkeerverbod.info staat een overzicht van de parkeerverbodsborden die vergund zijn in Antwerpen.

Er bestaan verschillende externe aanbieders die voor particulieren de borden plaatsen en de vergunning aanvragen tegen betaling. U moet nochtans zelf bij de stad een werfdossier opstarten en de vergunning in bezit hebben wanneer de borden door deze aanbieder geplaatst worden. Wanneer u dit via een externe aanbieder regelt, bent u dus niet automatisch in orde met uw vergunning.

Laat u toch parkeerverbodsborden plaatsen zonder vergunning, dan kan de politie geen geparkeerde auto’s takelen. De stad Antwerpen verwijdert ook borden zonder vergunning en de eigenaar van de borden kan hiervoor een boete ontvangen.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!