Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Nieuwe toestand van het kruispunt Bisschoppenhoflaan - Merksemsesteenweg/LakborsleiAWV

Heraanleg kruispunt Bisschoppenhoflaan - Merksemsesteenweg en Lakborslei

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf 8 april 2024 met de vernieuwing van het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Merksemsesteenweg en de Lakborslei in Deurne. Dit is het kruispunt op de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de Brug van den Azijn. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen. Het kruispunt wordt compacter en overzichtelijker. De werken zijn gepland vanaf 8 april in verschillende fasen tot midden september. 

De timing van de verschillende fases is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden en kan nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be. Geïnteresseerden kunnen zich via de website ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.  

Werken

Het kruispunt krijgt een conflictvrije verkeerslichtenregeling om de verkeersveiligheid te verhogen. Conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers) worden hiermee volledig vermeden.

Het kruispunt wordt ook compacter en overzichtelijker gemaakt. De nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om hun infrastructuur ook deels mee te vernieuwen.

Om het kruispunt conflictvrij te kunnen maken, komen er extra afslagstroken ter hoogte van het kruispunt. De afslagstrook op de Bisschoppenhoflaan komende van Wijnegem wordt vervangen door een dubbele, lichtengeregelde afslagstrook. Hierbij vernieuwt AWV ook de fietspaden en oversteekplaatsen van het kruispunt. Ten westen van het kruispunt worden ook de bushaltes op de Bisschoppenhoflaan heringericht en toegankelijker gemaakt. Tot slot krijgt het wegdek nog een nieuwe asfaltlaag.

In de nieuwe situatie is het gedeelte van de Merksemsesteenweg aan de zuidkant van het kruispunt, die momenteel ingericht is als enkelrichtingstraat vanaf het kruispunt met de Bisschoppenhoflaan, niet langer aangesloten op het kruispunt. De straat is dan voor lokaal verkeer bereikbaar via de Lakborslei en de Van Heystveltstraat.

Bestaande toestand van het kruispunt Bisschoppenhoflaan - Merksemsesteenweg/Lakborslei
Bestaande toestand van het kruispunt Bisschoppenhoflaan - Merksemsesteenweg/Lakborslei
AWV1|2
Nieuwe toestand van het kruispunt Bisschoppenhoflaan - Merksemsesteenweg/Lakborslei
Nieuwe toestand van het kruispunt Bisschoppenhoflaan - Merksemsesteenweg/Lakborslei
AWV1|2

Fasering en hinder

De werken worden uitgevoerd in 4 fasen. De timing van de verschillende fases is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden en kan nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be. Geïnteresseerden kunnen zich via de website ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken.  

Tijdens de werkzaamheden blijft er steeds verkeer in beide richtingen mogelijk op de Bisschoppenhoflaan tussen Wijnegem en Antwerpen. Ter hoogte van de zone waar gewerkt wordt, moet het verkeer over één rijstrook passeren.

Tijdens de eerste drie fases, van 8 april tot eind juli, is de middenberm van de Bisschoppenhoflaan afgesloten. Daardoor is er tijdens deze periode geen kruisend verkeer mogelijk. De as Lakborslei – Merksemsesteenweg is dan onderbroken. Voor verkeer komende van de Lakborslei of de Merksemsesteenweg geldt dan het principe rechts-in, rechts-uit aan de aansluiting met de Bisschoppenhoflaan.

Tijdens fase 4, van eind juli tot midden september, wordt de Brug van den Azijn enkelrichting naar de Bisschoppenhoflaan (komende van Merksem). Verkeer van de Bisschoppenhoflaan richting Merksem volgt dan een omleiding via de Gabriel Theunisbrug of de Hoogmolenbrug. 

Fietsers op de Bisschoppenhoflaan fietsen in dubbele richting langs de kant waar niet gewerkt wordt. Aan het kruispunt blijft wanneer mogelijk één van de twee oversteekplaatsen beschikbaar voor voetgangers en fietsers. Tijdens fase 2 en 3 is dit niet mogelijk en zijn beide oversteekplaatsen afgesloten. Voetgangers en fietsers worden dan omgeleid naar een nabijgelegen kruispunt om over te steken.

Overzicht faseringAWV
Overzicht fasering
Plan omleiding fase 1AWV
Plan omleiding fase 1

Meer info

Agentschap Wegen en Verkeer

www.wegenenenverkeer.be