Sluit je club aan bij de sportraad of stel je zelf kandidaat voor de raad van bestuur

Kandidatuur sportraad Merksem

Net zoals voor de districtsraad eindigt weldra ook voor de raad van bestuur van de Merksemse sportraad na 6 jaar het mandaat. Daarom vinden er op 24 januari tijdens de algemene vergadering van de sportraad verkiezingen plaats voor een nieuwe raad van bestuur. 

Waarom een sportraad?

Een sportraad is een adviesorgaan dat het districtsbestuur helpt koers te kiezen om zo het sportbeleid in Merksem te verbeteren.

De leden van de sportraad zijn rechtstreeks betrokken in de Merksemse sportwereld. Daardoor weten zij perfect wat er leeft in Merksem, welke  knelpunten er zijn en waar er ruimte is voor verbetering.

De leden van de sportraad komen éénmaal per jaar samen tijdens de algemene vergadering.

Zij hebben echter een goed contact met de raad van bestuur van de sportraad en kunnen het hele jaar door bij hen terecht met vragen en opmerkingen.

De raad van bestuur bestaat uit maximaal 18 vertegenwoordigers van sportclubs, doelgroepen voor sport, commerciële instellingen, scholen, sportaanbieders en deskundigen en wordt op 24 januari 2019 verkozen voor een termijn van 6 jaar.

De raad van bestuur vergadert eenmaal per maand. Tijdens die vergaderingen komen allerlei sportgerelateerde zaken aan bod: subsidies en financiën, bovenlokaal sportnieuws en de lokale gevolgen hiervan, aankondigingen en evaluaties van Merksemse sportevenementen, mededelingen van en over het beleid en de sportdienst, vragen vanuit de sportclubs enzovoort.

Op basis van dat maandelijkse overleg kan de raad van bestuur adviezen opstellen, die dan aan het beleid voorgelegd worden.

Lidmaatschap sportraad Merksem

Het Merksemse sportlandschap bestaat uit een boeiende mix van sporters en sportaanbieders. De sportraad tracht daarvan een weerspiegeling te zijn. Lid worden is eenvoudig en gratis en via uw lidmaatschap krijgt u meer inspraak in het lokale sportbeleid.

Op de website www.merksem.be onder de tab ‘sport’ vindt u nog meer info over de werking van de sportraad van Merksem.

Indien u lid wenst te worden, volstaat het bijgevoegd document ‘Aanvraag lidmaatschap sportraad Merksem – afdeling XX’ uiterlijk op woensdag 9 januari 2019 volledig ingevuld aan de sportantenne te bezorgen via sportantenne.merksem@antwerpen.be.

Kandidatuurstelling raad van bestuur sportraad Merksem 2019 – 2024

Het nieuwe bestuur zal geïnstalleerd worden na de verkiezingen die gehouden zullen worden tijdens de algemene vergadering van de sportraad Merksem op donderdag 24 januari 2019.

In de raad van bestuur van de Merksemse sportraad zijn 18 plaatsen beschikbaar. Die worden verdeeld over de verschillende afdelingen: sportclubs, doelgroepen voor sport, scholen, commerciële instellingen, sportaanbieders en deskundigen. Er wordt gestreefd naar een representatieve sportraad voor ons district.

We zoeken gemotiveerde sportliefhebbers die zich de komende 6 jaar voor sport in Merksem in het algemeen en voor één van de bovengenoemde afdelingen in het bijzonder willen inzetten. U engageert zich om maandelijks naar de vergadering te komen en sport in Merksem op een positieve manier te promoten en stimuleren. U zoekt mee naar mogelijkheden en opportuniteiten om het sportbeleid en –aanbod in het district nog kwalitatiever te maken.

Wil u zich kandidaat stellen om u samen met het hele bestuursteam te engageren voor een nog betere sportbeleving in Merksem? Vul dat het bijgevoegde formulier ‘kandidatuurstelling raad van bestuur Merksemse sportraad’ in en bezorg het uiterlijk op woensdag 9 januari terug aan de sportantenne via sportantenne.merksem@antwerpen.be.

Voor vrijblijvende vragen kan u terecht bij de sportantenne via het nummer 03 338 72 68 of sportantenne.merksem@antwerpen.be

De raad van bestuur van de sportraad Merksem hoopt op een mooie vertegenwoordiging van de Merksemse sportactoren in de sportraad en de raad van bestuur.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!