Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

twee kinderen tellen geld

Nieuwe subsidiereglementen vanaf 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 gelden er een aantal wijzigingen aan onze subsidiereglementen. Voortaan is er 1 ondersteuningsreglement voor projecten in Merksem. Daarnaast zijn er voor alle straatactiviteiten en initiatieven die onder ‘Buurtmakers’ vallen – denk aan de Lentepoets, Burendag enzovoort – aparte reglementen.

Ondersteuningsreglement projecten

We zetten de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor je op een rij:

 • Ook wederkerende projecten kunnen voortaan een subsidie toegekend krijgen.
 • Subsidie ontvangen en toch enige winst maken via projecten kan voortaan.
 • Er is geen beperking meer van het aantal projecten dat je per jaar mag indienen voor subsidiëring.
 • Drank- en eetfestijnen worden niet meer uitgesloten in het subsidiereglement, maar mogen nog steeds niet de hoofdactiviteit van een project zijn.
 • Kosten voor fuiven die deel uitmaken van een project met een sociaal, sportief of cultureel doel kunnen voortaan worden opgenomen in de subsidievraag.

Raadpleeg het ondersteuningsreglement voor Merksemse projecten.
 

Ondersteuningsreglementen Buurtmakers

Er zijn reglementen voor:

 • Straatactiviteiten
 • Geveltuinen
 • Lentepoets
 • Burendag
 • Operatie Proper
 • Sociale buurtboost
 • Buurtcontract

Op 1 oktober van dit jaar zal bovendien ook een nieuw ondersteuningsreglement voor Speelstraten ingaan.

Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:

 • Je hoeft geen begroting meer in te dienen. Voortaan wordt er gewerkt met forfaitaire bedragen.
 • Je hoeft geen financiële bewijsstukken meer in te dienen. Een kort verslag over je activiteit, een groepsfoto en een sfeerfoto volstaan voortaan.
 • Aanvragen kunnen nog steeds per straat gebeuren, maar ook een deel van een straat of een bewonersgroep kan een subsidie aanvragen.

Surf naar www.merksem.be/buurtmakers voor gedetailleerde info. 

Raadpleeg de ondersteuningsreglementen voor Buurtmakers Merksem.
 

Raadpleeg de subsidiereglementen

Je vindt alle subsidiereglementen van het district op www.merksem.be/subsidies.

 

Meer info

Over het ondersteuningsreglement voor projecten: subsidies.merksem@antwerpen.be | 03 338 72 73

Over de ondersteuningsreglementen voor Buurtmakers: buurtmakers.merksem@antwerpen.be | 03 338 72 00