Tijdelijke omleidingsweg Merksem

Omleidingweg tussen Vaartkaai en Groenendaallaan open

De tijdelijke omleidingsweg tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan is open. Samen met de omleidingsweg gaan ook nieuwe fietsverbindingen open.

De aanleg van de nieuwe omleidingsweg was mogelijk dankzij de afbraak van de oude IJzerlaanbrug. In Merksem werd het stuk aanloophelling tussen de Vaartkaai en Blijvoort volledig weggegraven en omgevormd tot een parkje waarin ook de aanloophellingen richting nieuwe fiets- en wandelbrug vertrekken.

Het stuk aanloophelling tussen Blijvoort en Groenendaallaan werd alleen in het midden uitgegraven. Zo ontstond ruimte om een nieuwe verbindingsweg aan te leggen die langs beide kanten wordt afgeschermd van de omgeving door groene taluds. 

De tijdelijke verbindingsweg is nodig omdat delen van de Vaartkaai onderbroken worden tijdens de werken van de Oosterweelverbinding. Zo wordt er vermeden dat het verkeer van de Vaartkaai zich een weg baant door de omliggende woonwijken. De omleidingsweg zal ook het sluipverkeer in de buurt verminderen tijdens de werken aan de Theunisbrug.

Fietsers en voetgangers kunnen de nieuwe verbinding tussen Oude Bredabaan en Blijvoort gebruiken. Ook de doorsteek tussen Roederdelft en de J. Covelierstraat is klaar.

Meer info

www.ijzerlaan.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!