Campiniastraat

Rooien bomen berm Campiniastraat

In de loop van april wordt het esdoornscherm op de berm aan de Campiniastraat gerooid. De bomen zijn aangetast door de roetschorsschimmel die ademhalingsproblemen of allergische reacties kan uitlokken. De esdoorns worden met alle nodige voorzorgsmaatregelen geveld tot op de wortel. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid tijdens deze werken. De bomen kunnen na de werken terug opschieten zodat er weer een groene berm groeit.

De esdoorns op de berm aan de Campiniastraat zijn aangetast door de roetschorsschimmel en worden gerooid. De roetschorsschimmel is afkomstig uit Noord-Amerika en is recent ook in Europa actief bij eerder verzwakte bomen. Grote hoeveelheden gevormde kleine sporen op de bomen kunnen bij mensen die gevoelig zijn voor longproblemen zorgen voor ademhalingsmoeilijkheden of allergische reacties uitlokken.

De bomen worden op een professionele wijze geveld tot op de wortel. Hiervoor zullen alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van de werknemers, bewoners en passanten te garanderen. 

De bomen worden geveld voor de zomer zodat de aanwezige schimmelsporen nog niet actief zijn. Het vellen van de bomen gebeurt op een regendag of onder waterbeneveling. Zo komen er  geen sporen vrij. De stammen worden samen met het kroonhout in afgedekte containers afgevoerd voor vernietiging.

Tijdens de werken worden er passende preventiemaatregelen genomen voor het personeel van de groendienst. Zo zullen de boomwerkers een stofmasker en beschermende witte pakken dragen. Voetgangers en fietsers kunnen niet langs de berm passeren en worden omgeleid. De hondenloopzone in de Campiniastraat is tijdens de werken afgesloten.

De werken zullen gebeuren tussen 15 en 30 april en ongeveer één week duren. Na de werken kunnen de bomen terug opschieten zodat er weer een groene berm groeit.

Meer informatie

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!