Week van de Poëzie - Vrij

Week van de Poëzie - Vrij

De laatste week van januari is de Week van de Poëzie in Merksem. Hebt u een gedicht en/of een foto die in het thema 'Vrij' past? Bezorg ze ons. Misschien krijgt uw foto of uw gedicht wel een plaatsje in onze brochure.

Vrij

Het thema van de Week van de Poëzie 2018 is 'Vrij'. Wat roept dat thema bij u op? Laat het ons zien aan de hand van een foto. Of laat het ons beleven door een mooi gedicht in te sturen.

Uw gedicht of uw foto in het park en in een mooie brochure?

Uit alle inzendingen kiest een jury de 35 beste en origineelste gedichten en foto's. Die krijgen een plaatsje in een mooie dichtbundel. Bovendien worden ze geprint op grote borden die we opstellen in het Gemeentepark Roosendael en samen een poëzieroute vormen. Aarzel niet: toon uw talent en doe mee.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die in Merksem woont, werkt, naar school gaat of aangesloten is bij een Merksemse fotoclub kan een gedicht en/of een foto aanleveren.

Hoe deelnemen?

 • Stuur voor 1 november 2017 een eigen gedicht of foto door.
 • Duplicaten komen niet in aanmerking.
 • Een gedicht bestaat uit maximum 25 lijnen getypte tekst en is bij voorkeur een Word-bestand.
 • Een foto moet minstens 300 dpi of 1 MB groot zijn.
 • Vermeld uw naam, leeftijd en adres.
 • Mail naar poezie.merksem@stad.antwerpen.be of geef een getypte tekst of een digitale drager af aan de infobalie van het districtshuis met de vermelding 'Week van de Poëzie'.
 • Een gedicht mag ook uitgetypt opgestuurd worden naar: District Merksem, Cultuurantenne, Burg. J. Nolfplein 1 te 2170 Merksem.

Bijkomende informatie en deelnemingsreglement

 1. Aan deze actie is geen prijs of competitie verbonden.
 2. Deelnemen gebeurt op volledig vrijwillige basis en er is geen enkele vorm van vergoeding voor de deelnemers voorzien.
 3. Over de keuze van het selectiecomité wordt geen briefwisseling nog argumentatie gevoerd.
 4. Als u zowel een foto als een gedicht instuurt, dan worden ze afzonderlijk beoordeeld.
 5. Het niet selecteren van een gedicht of foto kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot een schadevergoeding of compensatie in welke vorm dan ook.
 6. Door deelname aan deze actie geeft de auteur of fotograaf de toelating aan het districtsbestuur om zijn werk op te nemen in de brochure die voor deze gelegenheid wordt gemaakt, alsook om het werk in groot formaat af te drukken en eventueel op de website te plaatsen. De gedichten of foto's kunnen ook voor andere evenementen van het district worden gebruikt.
 7. Voor deze editie nemen we uitsluitend de geselecteerde gedichten en foto's op in de brochure.
 8. De namen van de auteurs en fotografen en hun leeftijd maken we altijd kenbaar.
 9. Al het ingezonden materiaal mag gebruikt worden voor promotieactiviteiten van het district Merksem in het kader van dit evenement.
 10. Door deelname aan het evenement stemt elke deelnemer in met de hierboven vermelde bepalingen.

In't kort:

 • Thema: Vrij
 • Stuur uw gedicht en/of foto door voor 1 november 2017
 • Stuur door naar: poezie.merksem@stad.antwerpen.be of per post naar District Merksem, Cultuurantenne, Burg. J. Nolfplein 1 te 2170 Merksem.
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!