Werken aan waterleiding langs Minister Delbekelaan

Als de weersomstadigheden het toelaten start Water-link in de week van 4 maart met de aanleg van een nieuwe waterleiding op het kruispunt van de Frans de l’Arbrelaan en Minister Delbekelaan. 

Water-link voert de werken aan de waterleiding gefaseerd uit. In de eerste fase, die ongeveer duurt tot eind maart, werkt de aannemer ter hoogte van de Gasthuishoevestraat. Het verkeer op de Minister Delbekelaan kan altijd doorrijden, maar moet ter hoogte van de werfzone rekening houden met een versmalling van de rijweg. De Gasthuishoevestraat en Van Veerlehofstraat zullen tijdens deze werken tijdelijk afgesloten worden van de Minister Delbekelaan omdat de nieuwe waterleiding dwars onder deze straten komt. Het verkeer wordt omgeleid via Vaartkaai - Ingenieur Menneslaan - Duvelshoek. 

Eind maart rondt Water-link de werken aan deze kant van de weg af en verschuift de werfzone naar de overkant en gaan de werken verder in de bocht van de Frans de l’Arbrelaan naar de Minister Delbekelaan.

De werken van Water-link zijn nodig voor de heraanleg van het kruispunt van de Frans de l'Arbrelaan met de Minister Delbekelaan in kader van de aanleg van het toekomstige Duvelsplein.

Plan omleiding werken waterleiding

Meer info

De Vlaamse Waterweg
https://www.vlaamsewaterweg.be/theunisbrug

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!