Pad Laarsebaan - Nieuwdreef

Werken kruispunten Nieuwdreef en pad Nieuwdreef - Laarsebaan

Om de zichtbaarheid op aankomend auto-en fietsverkeer te verbeteren worden  verhoogde voetpaduitstulpingen aangelegd ter hoogte van de kruispunten Nieuwdreef met de Krokusstraat en Narcisstraat. Daarnaast wordt het pad vernieuwd tussen de Laarsebaan en Nieuwdreef. De werken zijn gepland in verschillende fasen van 2 tot 20 december 2019. Wegens de weersomstandigheden werden de werken aan het kruispunt met de Narcisstraat uitgesteld en opnieuw gepland in 2020. 

Werken kruispunten Nieuwdreef – Krokusstraat en Nieuwdreef – Narcisstraat

In de Nieuwdreef ter hoogte van de kruispunten Narcisstraat en Krokusstraat staan wagens regelmatig dicht bij het kruispunt geparkeerd. Dit beperkt de zichtbaarheid op aankomend fiets- en autoverkeer en zorgt bijgevolg voor onveilige situaties. Daarom worden ter hoogte van de kruispunten twee verhoogde voetpaduitstulpingen met plantvakken en bomen aangelegd. Ook na de werken blijft voorrang van rechts aan de kruispunten behouden. De aannemer voert de werken in twee fasen uit.

Fase 1: kruispunt Nieuwdreef - Krokusstraat
Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werken gepland van 2 tot 4 december. De Krokusstraat wordt tijdens deze werken afgesloten voor verkeer. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod in de Nieuwdreef en de Krokusstraat. Daarnaast is de Nieuwdreef ter hoogte van de werken tijdelijk versmald. Beurtelings verkeer met voorrangsregeling blijft mogelijk.

Fase 2: kruispunt Nieuwdreef - Narcisstraat
De werken werden gepland van 16 tot 20 december. Omwille van de overvloedige regen hebben de werken vertraging opgelopen en worden ze opnieuw gepland in 2020.  De Narcisstraat wordt tijdens deze werken afgesloten voor verkeer. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod in de Nieuwdreef en de Narcisstraat. Daarnaast is de Nieuwdreef ter hoogte van de werken tijdelijk versmald. Beurtelings verkeer met voorrangsregeling blijft mogelijk.

Werken pad Nieuwdreef – Laarsebaan

Tijdens de herfstvakantie voerde Fluvius een aantal voorbereidende werken uit voor de nieuwe verlichting langs het pad. In de week van 2 december start Fluvius met het plaatsen van de nieuwe verlichtingspalen en het weghalen van de oude verlichting. Tijdens deze werken wordt het pad niet afgesloten, maar is plaatselijke hinder mogelijk.

Afhankelijk van de weersomstandigheden start de aannemer vanaf 5 december met de vernieuwing van heel het pad. Het pad wordt opnieuw aangelegd met betonstraatstenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speelse elementen zoals gekleurde springlijnen, lettertegels en hinkel-cijfertegels. Aan het begin van het pad, zijde Nieuwdreef, wordt ook een boom aangeplant.

Tijdens deze werken is het pad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Het speelterrein blijft bereikbaar via de Krokusstraat.

Meer info

Wijkoverleg Merksem
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!