Lichtkrant op de Bredabaan in Merksem

Publiceer uw boodschap op de Merksemse lichtkranten

Het district beschikt over vijf lichtkranten waarop het nuttige boodschappen uitstuurt. Ook andere organisaties kunnen er gebruik van maken en zo promo voeren. In deze infofiche leest u meer over de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Op de lichtkranten - de grote zwarte borden met boodschappen in rode letters - leest u allerhande nuttige informatie, zoals algemene mededelingen van het district, de stad of het OCMW; de promotie van districtsactiviteiten; een aankondiging van grote verkeerswerken; enzovoort.

U vindt de lichtkranten in ons district:

  • aan het districtshuis op de Bredabaan
  • in de Nieuwdreef ter hoogte van het cultuurcentrum
  • in de Van Heybeeckstraat ter hoogte van zwembad Park
  • in de Victor Govaertslaan
  • in de Ringlaan

Niet alleen het district, maar ook anderen Merksemse verenigingen, scholen of andere organisaties die een activiteit op Merksems grondgebied organiseren, kunnen onder bepaalde voorwaarden promotie voeren via de lichtkranten:

  • De evenementen/activiteiten moeten openstaan voor alle Merksemnaars en gericht zijn op een breed doelpubliek.
  • De toon van de boodschappen is neutraal.
  • De boodschappen mogen niet partijpolitiek getint zijn.
  • De activiteiten onthouden zich van elke vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om ideologische of filosofische redenen.

Komt uw evenement/activiteit/boodschap in aanmerking? Vul dan het online formulier in en bezorg het ons minimaal twee weken voordat u de boodschap wil publiceren. 

Publiceer uw boodschap op de Merksemse lichtkranten

Druk op de blauwe knop om naar het online formulier te gaan.

Start