Contacteer stad Antwerpen

knipsel van het stadsplan van Antwerpen

Raadpleeg het Antwerpse stadsplan

Ben je al eens naar www.antwerpen.be/stadsplan gesurft? Je vindt er een duidelijke kaart van de stad en de districten én kan er via filters specifieke info op bekijken. 

Het stadsplan bestaat uit verschillende 'lagen' die je kan tonen of verbergen aan de hand van filters.

Zo zoek je gemakkelijk locaties op door thema's en subthema's te selecteren. 

Denk bijvoorbeeld aan (fiets)parkings, oplaadpunten, A-kaartlocaties, openbare toiletten, drinkwaterfonteintjes, diensten- en woonzorgcentra enzovoort. 

Meer info

www.antwerpen.be/stadsplan