Nutswerken in Merksem

Nutsmaatschappijen kunnen op het grondgebied van Merksem werken uitvoeren. Vaak zijn dit kleine ingrepen, zoals een nieuwe aansluiting maken of kabels vernieuwen. Voor die werken moeten ze natuurlijk wel onder de stoepen zijn, waardoor er tijdelijk hinder is.

Afspraken

Als een nutsmaatschappij  (zoals bijvoorbeeld Telenet, Eandis, rio-link, ...) werken wil uitvoeren, moet de maatschappij een aanvraag indienen bij de stad Antwerpen. Elke aanvraag wordt grondig bekeken. Vervolgens krijgt de aanvrager ofwel de toelating om de werken uit te voeren, ofwel wordt er een bezwarend advies gegeven.

Vanaf het moment van de toelating heeft het nutsbedrijf nog 8 maanden de tijd om de geplande werken uit te voeren. Onmiddellijk voor de start van de werken dienen ze zelf de bewoners in te lichten.

Toezicht

De werken die de nutsmaatschappij uitvoert, worden opgevolgd door stad Antwerpen. 

Eandis

Eandis heeft op werkenvan.eandis.be een handig plannetje met waar er wanneer gewerkt wordt. Op de pagina ‘Hulp bij de hand’ kan u alle webtools van Eandis, bijvoorbeeld over een stroomonderbrekingen of voor het melden van een defecte straatverlichting, terugvinden.

Meer info

Hebt u hierover een vraag of opmerking? U kunt deze melden op www.antwerpen.be .