Veilige schoolomgeving Groenendaalcollege

Veilige schoolomgeving Ullenshofstraat

Vanaf 29 april wordt de Ullenshofstraat op het einde van de schooldag gedurende een kwartier afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. De toegang is verboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.10 tot 16.25 uur. Deze ingreep zal de verkeersveiligheid voor leerlingen en buurtbewoners verbeteren.

Bevraging
Om het probleem van verkeersveiligheid in de omgeving van het Groenendaalcollege aan te pakken, onderzocht stad Antwerpen, district Merksem en het Groenendaalcollege of de Ullenshofstraat op het einde van de schooldag maximaal een half uurtje kan afgesloten worden voor alle inkomend gemotoriseerd verkeer. Eind 2018 werd een digitale bevraging uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de Ullenshofstraat als onveilig wordt ervaren door onder andere het foutparkeren en de verkeersdrukte in de straat. Ook een aantal andere straten in de omgeving worden ervaren als onveilig.

Verkeersveilige schoolomgeving
In kader van een verkeersveilige schoolomgeving wordt in een eerste fase van maatregelen de Ullenshofstraat als proefproject van 29 april tot 31 december 2019 op het einde van de schooldag afgesloten worden voor inkomend verkeer. Deze maatregel zal geëvalueerd worden. Ondertussen wordt verder onderzocht welke extra maatregelen in een tweede fase op langere termijn genomen kunnen worden omtrent verkeersveiligheid. 

Praktisch
De maatregel van het afsluiten van de Ullenshofstraat voor inkomend verkeer geldt enkel tijdens schooldagen, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  In schoolvakanties of tijdens een examenperiode geldt de maatregel niet. In de straat wordt na de schooldag voorrang gegeven aan schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen. Van 16.10u – 16.25u wordt de Ullenshofstraat ter hoogte van huisnummer 3 afgesloten voor inkomend verkeer. Een gemachtigd toezichter van het Groenendaalcollege plaatst hiervoor een nadarhek met de nodige signalisatie.  

Meer info

Wijkoverleg Merksem
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!