RingtafelStad Antwerpen

De Ringtafel reist naar Merksem

Had u nog niet de kans de ringprojecten te ontdekken? Kom dan tot eind september een kijkje nemen naar de Ringtafel in het stadsloket Merksem. U ontdekt er het overkappingsverhaal met de voorgestelde ringprojecten. 

Ontwerpers, experten, overheden, burgerbewegingen en burgers  werkten intensief samen. Onder leiding van de intendant tekenden ze ontwerpvoorstellen uit voor de transformatie van de Antwerpse Ring. Samen kwamen ze tot een gedragen set van Ringprojecten. 

Sommige van die Ringprojecten zijn overkappingsprojecten. Andere trachten op korte termijn – en als opstap naar een overkapping van de volledige Ring – de leefbaarheid in de Ringzone te verbeteren. Bijvoorbeeld door bermen of geluidsschermen aan te leggen, wijken met elkaar te verbinden met brede bruggen of in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit. 

Tot eind september staat de Ringtafel in het stadsloket Merksem. Tijdens de openingsuren van het stadsloket kunt u terecht om een kijkje te nemen naar een overzicht van de ringprojecten in het districtshuis Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein 1. 

Meer info

Over de ring
www.overdering.be

Antwerpen Morgen
www.antwerpenmorgen.be 

Openingsuren stadsloket Merksem
www.antwerpen.be

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!