Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Beukenhofstraat

Heraanleg Beukenhofstraat

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Beukenhofstraat opnieuw aan. De riolering in de Beukenhofstraat is aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en het voetpad vernieuwd. 

De riolering in de Beukenhofstraat is verouderd en wordt vernieuwd door Aquafin. Na deze werken worden ook de rijbaan en het voetpad heraangelegd.

De aannemer voerde in april 2019 een aantal voorbereidende werken in de straat uit om onderzoek te voeren naar de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende grond. Op het kruispunt met de Frans de l’ Arbrelaan werd reeds asbestvervuilde ondergrond vastgesteld met de heraanleg. Op verschillende plaatsen in de Beukenhofstraat werden proefsleuven gemaakt om de ondergrond te controleren. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er in de rest van de straat geen asbesthoudende ondergrond aanwezig is.

Begin augustus 2019 startte aannemer Vermetten met de heraanleg van de Beukenhofstraat. In een eerste fase wordt ter hoogte van het kruispunt met de Frans de l’Arbrelaan de asbestvervuilde ondergrond verwijderd. Dit gebeurt op een professionele wijze met de nodige beschermende en voorzorgsmaatregelen voor de werknemers en de omgeving. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. De aannemer maakt in deze fase ook  een aansluiting op de riolering in de Beukenhofstraat.

Als de weersomstandigheden het toelaten start de aannemer in de week van 2 september 2019 met de volgende fase, de riolerings-en wegeniswerken in de Beukenhofstraat. De werken duren tot eind 2019. Tijdens de werken is er geen verkeer mogelijk in de Beukenhofstraat en is de straat niet toegankelijk met de wagen. Om een aansluiting op de riolering in de Trammezandlei te kunnen maken wordt  ter hoogte van het kruispunt met Beukenhofstraat de helft van de rijbaan ingenomen. Om beurtelings verkeer mogelijk te maken, geldt er een plaatselijk parkeerverbod in de Trammezandlei.

De straat wordt volledig vernieuwd. De rijweg wordt in asfalt aangelegd. Na de werken blijft de enkelrichting, richting Frans de l’Arbrelaan, behouden. Fietsers mogen in twee richtingen op de rijweg fietsen. In de straat geldt een snelheidsregime van 30 km/u. Om het verkeer af te remmen worden 2 verkeersdrempels aangelegd. Binnen het project van de heraanleg Frans de l’Arbrelaan en Duvelsplein wordt een verkeersplateau voorzien aan het kruispunt met de Frans de l’Arbrelaan.

In februari 2017 konden de bewoners het conceptplan inkijken en de nodige vragen te stellen in het districtshuis van Merksem. Op 22 juni 2017 konden bewoners het voorontwerp inkijken en de nodige vragen stellen. Op 9 mei 2019 was er een infomoment voor de bewoners over de werken. 

Informatie

Hieronder kan u alle informatie over de heraanleg van de Beukenhofstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als u graag op de hoogte blijft, dan kan u zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet uw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijgt u alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info? 

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester Nolfplein 1, 2170 Merksem
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be