Catershoflaan

Heraanleg Catershoflaan

Het district Merksem legt in samenwerking met Aquafin de Catershoflaan opnieuw aan. De riolering in de Catershoflaan is aan vervanging toe. Aansluitend worden de rijweg en voet-en fietspad vernieuwd. Aan de heraanleg gaat een langdurig proces vooraf waarbij de bewoners van de straat vanaf het begin betrokken worden. 

De Catershoflaan is aan vernieuwing toe en wordt heraangelegd vanaf het Kroonplein tot aan de Lange Bremstraat. 

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf. De bewoners van de Catershoflaan worden vanaf het begin betrokken bij de heraanleg van de straat. Tijdens een workshop gaan de bewoners aan de slag met de invulling van de straat. Uit de resultaten van de workshops maken de ontwerpers één of meerdere concepten of schetsen voor de straat. De ontwerpers maken daarna een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp. Elke stap van het proces wordt met de bewoners teruggekoppeld. Na opmaak van het definitief ontwerp wordt het dossier aanbesteed en gegund aan een aannemer alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

De start van de werken is ten vroegste gepland in het najaar 2022. 

Proces
Proces heraanleg

Informatie

Via deze webpagina kunt u alle informatie over de heraanleg van de Catershoflaan terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als u graag op de hoogte blijft, dan kan u zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet uw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijgt u alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be