Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Ridder van ParijsstraatGoogle Maps

Heraanleg Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat

Stad Antwerpen, district Merksem en water-link in samenwerking met Aquafin leggen vanaf 2023 de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat opnieuw aan. De straten zijn geselecteerd voor het het project Antwerpen breekt uit. Dit project in de nieuwe straten geeft kans tot “ontharden, vergroenen en verblauwen”. Met meer groen en opvang van water stomen we de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat klaar voor de toekomst. 

De riolering in de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat is aan vernieuwing toe. Dit biedt de mogelijkheid om na de vernieuwing van de riolering ook de rijweg en het voetpad opnieuw aan te leggen. De Trammezandlei en de Ridder van Parijstraat zijn geselecteerd voor het stedelijk project Antwerpen breekt uit.

Aangename straten en pleinen die zorgen voor verkoeling, meer groen en water. Dat is wat de stad met ‘Antwerpen Breekt Uit’ wil realiseren. Dankzij dit project worden stukken straat of verharde pleinen vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt.

Aan de heraanleg van een straat gaat een langdurig proces vooraf, waarbij de bewoners vanaf het begin betrokken zijn. Met de input van de bewoners maken de ontwerpers een concept voor de straat dat opnieuw met de bewoners besproken wordt. Daarna maken de ontwerpers een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp alvorens de werken effectief van start kunnen gaan.

Antwerpen Breekt UIt

Concept en bewonersmoment 18 december 2021

Het ontwerpteam heeft voor beide straten een ontwerpend onderzoek uitgevoerd rond groen en parkeren. Bij beide straten biedt het woonerfprincipe de meeste opportuniteiten op vlak van vergroenen, verblauwen en verblijven. Dit betekent voor beide straten een gelijkgrondse aanleg met een snelheidsregime van maximum 20 km/u. Er zijn asverschuivingen die de snelheid van het verkeer afremmen. Parkeren gebeurt in afgebakende vakken en er is ruimte voor fietsbeugels. Er is meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zowel informele als formele verblijfsplekken zorgen ervoor dat het aangenaam verblijven is in beide straten. Dit gaat van zitmogelijkheden tot open ruimte om te spelen.

In de Ridder van Parijsstraat blijven de bestaande bomen behouden. In de Trammezandlei komen grotendeels nieuwe bomen. Het kruispunt wordt maximaal vergroend met grote nieuwe bomen en groenvakken. Geveltuinen zorgen voor extra groenvolume. Om regenwater mee op te vangen zijn er verdiepte plantvakken en gebruik van waterdoorlatende materialen. Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.

Het bewonersmoment vindt plaats op zaterdag 18 december 2021, tussen 10.00u en 11.00u aan de binnentuin van het districtshuis van Merksem, ingang via de Borrewaterstraat naast de politie. U kunt daar het concept bekijken. We bespreken het samen en horen graag uw mening. Na dit moment wordt er in verschillende stappen verder gewerkt aan een voorontwerp en tenslotte een definitief ontwerp.

Schrijf u vooraf in voor dit moment. We beperken het aantal bezoekers. Afhankelijk van het aantal personen organiseren we verschillende sessies tussen 10.00u en 11.00u. Indien u wenst deel te nemen aan het moment, kunt u zich tot 16 december 2021 inschrijven door uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres te bezorgen aan wijkoverleg.merksem@antwerpen.be of telefonisch via 03 338 72 49 of 03 338 72 54. U dient tijdens het moment een mondmasker te dragen en voldoende afstand te bewaren. Hou er rekening  mee dat het moment buiten plaatsvindt, trek daarom zeker iets warms aan.

Hieronder vindt u de posters van het concept. Heeft u daarna nog vragen of bemerkingen? Contacteer ons tot 23 december 2021 via  wijkoverleg.merksem@antwerpen.be of telefonisch via 03 338 72 49 of 03 338 72 54.

Plan concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
Plan concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
2|3
Programmapunten concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
Programmapunten concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
2|3
Referentiebeelden concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
Referentiebeelden concept Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat
2|3
Wat leeft er in Ridder van Parijsstraat?
Wat leeft er in Ridder van Parijsstraat?
2|2
Ontwerpend onderzoek Ridder van Parijsstraat
Ontwerpend onderzoek Ridder van Parijsstraat
2|2
Wat leeft er in Trammezandlei?
Wat leeft er in Trammezandlei?
2|2
Ontwerpend onderzoek Trammezandlei
Ontwerpend onderzoek Trammezandlei
2|2

Digitale workshop 2 juni 2021

Tijdens het digitaal info- en participatiemoment in maart 2021 werd dieper in gegaan op de resultaten van de bevraging van januari 2021. De randvoorwaarden voor beide straten werden toegelicht en er werd verder gewerkt rond de profielen van de straten. Bewoners gaven hun mening over de verschillende scenario's die werden voorgesteld voor Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat en de ontwerper ging hiermee verder aan de slag. Tijdens de nieuwe digitale workshop op in juni 2021 werd gewerkt rond het profiel van beide straten. Er werden 2 workshops georganiseerd, één de Trammezandlei en het kruispunt (toekomstig plein) en één voor de Ridder van  Parijsstraat. Bewoners gaven input en stelden vragen over het profiel van de straten. Hiermee gingen ontwerpers aan de slag om het concept op te maken. 

Digitaal infomoment - 10 maart 2021

Tijdens het digitale infomoment met workshop in december 2020 dachten verschillende bewoners een eerste keer na over een nieuwe straat. Ook via mail of telefoon gaven bewoners hun wensen door. De knelpunten en ideeën werden opgesomd. Er werd o.a. gepraat over bomen, plantvakken, parkeren, breedte van de straat en voetpaden, opvang van (regen)water, fietsenstallingen, materialen, woonerfprincipe en een plein als mogelijk verbinding tussen de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat. Onderaan vindt u de link naar een kort verslag van dit digitale moment.

In januari 2021 werd een digitale bevraging gehouden. De bewoners kozen hun voorkeur voor uw straat aan de hand van sfeerbeelden. Daarnaast werden er suggesties, wensen, plannen en beelden door verschillende bewoners gegeven.

Tijdens het digitaal info-en participatiemoment op woensdag 10 maart 2021 werd hier dieper op in gegaan en werd verdergewerkt rond de profielen van de straat. Bewoners stelden vragen over de randvoorwaarden en gaven hun mening over de verschillende scenario's die werden voorgesteld voor Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat. Na het bewonersmoment stuurden enkele bewoners nog reacties en vragen door. De presentatie en het verslag vindt u onderaan terug. 

Sfeerbeelden - digitale bevraging
Sfeerbeelden - digitale bevraging
2|3
Sfeerbeelden - digitale bevraging
Sfeerbeelden - digitale bevraging
2|3
Sfeerbeelden - digitale bevraging
Sfeerbeelden - digitale bevraging
2|3

Voorbereidende werken – grondmechanisch onderzoek

Met de heraanleg van de straat wordt de riolering vernieuwd. Als de weersomstandigheden het toelaten start op 22 maart de aannemer Group Van Vooren met een grondmechanisch onderzoek in beide straten. Dit onderzoek geeft een beeld van de opbouw en de samenstelling van de ondergrond. Op drie verschillende plaatsten in beide straten maakt de aannemer boringen, plaatst peilbuizen en voert infiltratieproeven uit. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod om de werken te kunnen uitvoeren. De werken duren tot 26 maart. Bij slechte weersomstandigheden worden de werken op een later tijdstip uitgevoerd.

Voorbeelden van vergroenen en verblauwen

Geveltuin
2|5
Geveltuin
2|5
plantvak
2|5
Plantvak
2|5
Gevelton
Een gevelplant met regenwaterton (gevelton).
Stadslab 20502|5

Informatie

Via deze webpagina kan je alle informatie over de heraanleg van de Trammezandlei en de Ridder van Parijsstraat terugvinden zoals het conceptplan, voorontwerp, definitief ontwerp en infobrieven. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? 

Als je graag op de hoogte blijft, dan kan je je hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over dit project. Vergeet niet jouw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo krijg je alle informatie, ook over de aanvang van de werken.

Uiteraard zal ook alle info terug te vinden op deze pagina. 

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Verwante info: