Groepsfoto van de collegeleden
Budget district Merksem

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur.

Districtsraad Merksem

De Merksemse districtsraad telt 25 leden en wordt om de zes jaar rechtstreeks verkozen. Ze staan in voor het lokale beleid.