Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

De Merksemse adviesraad voor senioren in de collegezaal van het districtshuis

Merksemse adviesraad voor senioren

In ieder district is er een seniorenraad actief die advies verleent aan de districtsraad en het districtscollege zodat er steeds rekening wordt gehouden met specifieke behoeften van senioren.

Wat doet de Merksemse adviesraad voor senioren (MAS)?

 • De raad behartigt de belangen van de Merkseme senior door het beleid te adviseren. Het kan gaan over een advies op eigen initiatief of op vraag van het beleid.
   
 • De raad stimuleert en bevordert inspraak en participatie van de senioren. De adviesraad is zowel spreekbuis als klankbord van en voor alle Merksemse senioren.
   
 • De adviesraad vergadert ongeveer om de zes weken en bij hoogdringendheid (6 tot 8 keer per jaar).

Wie zetelt in de MAS?

 • Iedere 60-plusser die in Merksem woont en interesse heeft voor seniorenbeleid is welkom.
   
 • Als lid spreek en luister je voor alle Merksemse senioren. Samen vorm je een afspiegeling van deze doelgroep.

Deze leden zetelen momenteel in de Merksemse MAS: De Bruyn Greta, Frison Fred, Geeraerts Chris, Jansegers Liliane, Janssens Sera, Knockaert Yvette, Rooms Wim, Stiphout François, Van Boxelaer Marc, Van Goethem Agnès, Van Spitael Guido en Anita Adriaenssens.

Hoe lid worden van de MAS? 

 • Je kan lid worden door je kandidatuur in te dienen:
   
 • Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waar wij je belangstelling toetsen en je wegwijs maken in de werking. Nadien bekijken wij samen of de MAS iets voor jou is.

Meer info

Seniorenconsulent Merksem
Districtshuis Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein 1
senioren.merksem@antwerpen.be 
03 338 73 21

Adviezen

Onderstaande adviezen werden in het verleden opgemaakt door de MAS.

Seniorenparagraaf

Deze stedelijke procedure zorgt ervoor dat er bij de heraanleg van het openbaar domein steeds het advies van de seniorenadviesraad wordt gevraagd.

Voor volgende projecten werd reeds advies van de MAS gevraagd:

 • Gagelveldenstraat
 • Rustoordstraat
 • Trammezandlei en Ridder Van Parijsstraat
 • Akkerbouwstraat
 • Evenementenzonering Bouckenborghpark
 • Heraanleg speel- en sportterein Kastanjeboomplein
 • Spelaanleiding Runcvoortpark
 • Winterling
 • Doelhofstraat 

 

Verslagen

Hieronder vind je de verslagen van de overlegmomenten van de MAS van de afgelopen maanden: