Subsidieformulier invullen

Seniorensubsidies Merksem

Het district Merksem kent subsidies toe aan activiteiten voor senioren. Bovendien kunnen senioren een toelage aanvragen voor de aanpassing van hun woning. 

Activiteitensubsidie

Iedereen die een activiteit of evenement voor senioren organiseert in Merksem kan een activiteitensubsidie aanvragen. De aanvraag kan gebeuren door een vzw, een feitelijke vereniging, een professionele organisatie of een individu. De subsidie dient minstens drie maanden op voorhand aangevraagd te worden. Het district verstrekt een subsidie indien de noodzaak en de opportuniteit hiervan wordt aangetoond.

Waar en hoe dient u uw aanvraag in?

Vanaf 1 januari 2016 kunnen subsidieaanvragen enkel nog digitaal ingestuurd worden via de verenigingendatabank (FENIX). Heeft u nog geen account voor u of uw vereniging? Maak dan een account aan op https://cultuur.csjdatabank.be. Eens u een account heeft, kan u via de databank snel zien voor welke subsidies u een dossier kan indienen. De handleidingen om een account aan te maken of een subsidiedossier in te vullen vindt u hieronder.

Woningaanpassingspremie

Het district biedt een premie aan senioren die nood hebben aan woningaanpassingen, zodat zij langer thuis kunnen wonen. U kan een aanvraag indienen via de seniorenwerking van het districtshuis

Aanpassingswerken in uw woning

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is een droom van iedereen die een dagje ouder wordt. Maar is uw woning daar wel voldoende op voorzien? Als de trap op en af gaan, een bad of douche nemen of uzelf omkleden niet meer zo vlot gaan, is een pijnlijke val snel gebeurd.

Beperkt deze risico’s door uw woning veiliger te maken. Kleine ingrepen, zoals het plaatsen van een douchestoel of een verhoogde toiletbril, kunnen uw leven of dat van uw partner heel wat makkelijker maken. 

De aankoop van hulpmiddelen kan een flinke hap uit uw budget nemen. Daarom verleent het district Merksem een toelage aan particuliere senioren.

Bent u 65+ en woont u in Merksem? Vraag uw premie aan! 

Merksemse senioren kunnen onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst krijgen voor aanpassingen aan hun woning. Lees alles over die voorwaarden in het aanvraagformulier en het reglement. Het aanvraagformulier en meer informatie kan u ook vragen aan de seniorenconsulente. 

Wist u dat een ergotherapeut u kan helpen?

Ergotherapeuten van de mutualiteiten en het Zorgbedrijf kunnen u helpen door bij u thuis advies te geven over mogelijke aanpassingen en hulpmiddelen. De ergotherapeut gaat samen met u op zoek naar oplossingen om uw dagelijkse activiteiten zo vlot mogelijk te laten verlopen. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds of neem contact op met de klantendienst van Zorgbedrijf Antwerpen, 03 338 92 44 of klantendienst@zorgbedrijf.antwerpen.beLet wel, het Zorgbedrijf vraagt daarvoor een vergoeding.

Meer info

Districtshuis Merksem, seniorenwerking
Burgemeester Jozef Nolfplein 1
2170 Merksem
tel. 03 338 73 21
senioren.merksem@stad.antwerpen.be