Cultuursubsidies

Cultuursubsidies Merksem

Het districtsbestuur van Merksem geeft toelagen aan personen of organisaties die culturele activiteiten organiseren in het district.

Wat komt in aanmerking?

Cultuurprojecten die plaatsvinden op het grondgebied van Merksem. Een project is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte. Er worden vier project categorieën onderscheiden: gemeenschapsvormende, kunsteducatieve, artistiek vernieuwende en projecten met culturele diversiteit. Projecten met een commercieel karakter komen niet in aanmerking.

Waar en hoe dient u uw aanvraag in?

Vanaf 1 januari 2016 kunnen subsidieaanvragen enkel nog digitaal ingestuurd worden via de verenigingendatabank (FENIX).

Heeft u nog geen account voor u of uw vereniging? Maak dan een account aan op https://cultuur.csjdatabank.be. Eens u een account heeft kan u via de databank snel zien voor welke subsidies u een dossier kan indienen.

De handleidingen om een account aan te maken of een subsidiedossier in te vullen kan u hieronder terugvinden.

Wanneer dient u uw aanvraag in?

Wij raden u aan uw aanvraag minstens twee maanden voor de aanvang van het project in te dienen. Op deze manier weet u ook tijdig of uw subsidie goedgekeurd wordt.

Hoe verloopt de beslissing over uw aanvraag?

De beoordelingscommissie, samengesteld door het districtscollege, beoordeelt de aanvragen en geeft een advies aan het districtscollege. Het college neemt de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de aangevraagde subsidie. Deze beslissing wordt per mail meegedeeld aan de aanvragers.

Hoe verloopt de betaling van uw subsidie?

Binnen de drie maanden na afloop van uw project dient u een inhoudelijk en financieel verslag in bij de cultuurantenne:

  • Het inhoudelijk verslag geeft meer duidelijkheid over het behalen van de doelstellingen van het project.
  • Het financieel verslag bestaat uit de afrekening van het project. Het bevat een totaaloverzicht van de kosten en inkomsten en genummerde bewijsstukken. Bijvoorbeeld: facturen, onkostennota’s,… De afrekening volgt dezelfde logica als de ingediende begroting.

Meer info:

Cultuurantenne Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem
cultuurantenne.merksem@antwerpen.be
tel. 03 338 72 06