Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Logo Antwerpen Breekt Uit

Antwerpen Breekt Uit in Merksem

District Merksem en stad Antwerpen maken via 'Antwerpen Breekt Uit' het openbaar domein klaar voor de toekomst door meer ruimte te creëren voor groen en water. Via een tuinstraat, een woonstraat breekt uit en quick win projecten wordt er op verschillende plekken in Merksem onthard. 

Aangename straten en pleinen die zorgen voor verkoeling, meer groen en water. Dat is wat de stad met ‘Antwerpen Breekt Uit’ wil realiseren. Dankzij dit project worden stukken straat of verharde pleinen vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt.

Woonstraat breekt uit

Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat werden geselecteerd als woonstraat breekt uit project. 

Verwante info:

Tuinstraat

Gagelveldenstraat, het gedeelte woonerf tussen de Houthulststraat en de Kluizeveldenstraat, werd geselecteerd als tuinstraat. De straat wordt samen met de bewoners maximaal “verblauwd” en “groen” ingericht. In een tuinstraat is het fijn wonen.

Quick win projecten en toekomstbomen

Op verschillende plekken in Merksem zal er onthard worden. Ontharden betekent een onnodig verharde oppervlakte in een straat, zoals bijvoorbeeld een stuk plein of een stuk verharde weg, vervangen door een groene oppervlak dat water doorlaat. Grijze stenen worden groene vakken met bijvoorbeeld een boom, struiken of bloemen. Op volgende locaties zijn quick wins, snel uitvoerbare maatregelen geselecteerd: Bordink, Roederdelft, Meeuwenplein, Stella Marisstraat, Laaglandlaan, Melgesdreef, Distelhoek, Ryenlanddreef en Rodeloopstraat. Deze maatregelen bieden op korte termijn voordelen. Want een oppervlakte in de straat vergroenen, zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit maar biedt ook antwoorden op uitdagingen zoals, droge zomers, hittestress en wateroverlast door hevige regen.

Victor Roosensplein

Op het Victor Roosensplein zijn de vier bestaande bomen geselecteerd als toekomstboom. Daarnaast worden twee nieuwe bomen geplant die kunnen uitgroeien als toekomstboom.

Om de bomen de optimale ondergrondse groeiomstandigheden te geven, verlegt de aannemer het bestaand voetpad aan de zijde Bredabaan. Dit komt meer centraal in de groenzone te liggen. Een aantal van de doorsteken in halfverharding worden verwijderd. Op die manier wordt het plein onthard en is er plek voor meer groen. Het terrein wordt ingezaaid met gras. Waar de doorsteken onthard en verwijderd worden, wordt naast de parkeerstrook een haag geplant. Langs het nieuwe voetpad wordt verlichting geplaatst.

De bestaande vuilnisbakken op het Victor Roosensplein worden langs het nieuwe voetpad geplaatst. Het standbeeld van Joske Vermeulen en de vier zitbanken verhuizen naar een nieuwe plek op het plein.

Ter hoogte van het Victor Roosensplein 1 en 3 worden de bestaande groenvakken vergroot.

Als de weeromstandigheden het toelaten start de aannemer op 29 januari 2024. De werken duren een 3-tal weken. Tijdens de werken geldt een plaatselijk parkeerverbod. De woningen aan het Victor Roosensplein blijven bereikbaar. Voetgangers volgen tijdens de werken een omleiding.

Plan nieuwe toestand Victor Roosensplein
Plan nieuwe toestand Victor Roosensplein
1|2
Februari 2023 - werken Victor Roosensplein
Februari 2023 - werken Victor Roosensplein
1|2

IJsvogelstraat

In de IJsvogelstraat wordt onthard en ruimte gemaakt zodat een bestaande boom kan uitgroeien als toekomstboom.  Toekomstbomen zijn bomen die zowel boven- als ondergronds veel ruimte krijgen om te groeien en dankzij die gunstige omstandigheden meer dan 120 jaar oud kunnen worden. 

In de IJsvogelstraat worden de bestaande groenvakken ter hoogte van de huisnummers 59-67 vergroot en vernieuwd. Zo komen de bestaande bomen mee in de groenzone te liggen. Het groenvak rond de bestaande linde wordt eveneens vergroot, zodat deze boom kan uitgroeien als toekomstboom. Een speciale constructie onder de verharding zorgt ervoor dat de boom ook ondergronds voldoende ruimte krijgt. Daarnaast wordt nog een nieuwe boom geplant in de groenzone naast huisnummer 67 en krijgen de groenzones nieuwe bloemrijke beplanting. Het aanplanten gebeurt in het plantseizoen najaar 2023 – voorjaar 2024. Na de werken zullen de inritten opnieuw bereikbaar zijn.

Als de weersomstandigheden het toelaten, worden de werken uitgevoerd van 30 november tot en met 15 december 2023. Tijdens de werken lopen de IJsvogelstraat (ter hoogte van huisnummers 59 en 69) en de Trompetvogelstraat dood op de werfzone. Er geldt een plaatselijk parkeerverbod. De inritten van huisnummers 61 tot 67 zijn tijdens de werken niet bereikbaar. De woningen blijven wel te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar.

Plan ontharden en toekomstboom IJsvogelstraat
Plan ontharden en toekomstboom IJsvogelstraat

Meereigen

In de Meereigen worden de voetpaduitstulpingen in de parkeerstrook in heel de straat onthard. De werken worden uitgevoerd eind augustus.  

Winkelstap

In de Winkelstap worden het voet- en fietspad aan de zijde van de middenberm en de verharding van het vroegere Velostation verwijderd en mee opgenomen in de bestaande groenzone. Dit nieuwe stuk groen wordt ingezaaid met gras. De werken worden uitgevoerd van 5 tot en met 9 juni 2023. Tijdens de werken geldt een plaatselijk parkeerverbod. 

Plan nieuwe toestand Winkelstap
Plan nieuwe toestand Winkelstap

De Vlaschaardstraat

In De Vlaschaardstraat wordt in de bestaande voetpaduitstulping aan het kruispunt met Lambrechtshoekenlaan een groenvak aangelegd. Het groenvak wordt beplant met een wintereik in combinatie met een bloemrijke vaste plantenmengeling. Het planten gebeurt tijdens het plantseizoen, namelijk najaar 2022 - voorjaar 2023.

Plan nieuwe toestand De Vlaschaardstraat
Plan nieuwe toestand De Vlaschaardstraat

Stella Marisstraat
In de Stella Marisstraat is de middenberm en oversteekplaats voor voetgangers opnieuw ingericht. De voetpaduitstulping en middenberm werden gedeeltelijk onthard en zorgen zo voor meer groen en een aangenamere (school)omgeving. In de middenberm worden twee nieuwe bomen geplant. De werken werden uitgevoerd in augustus 2021. 

Plan nieuwe toestand middenberm, voetpaduitstulping en oversteek Stella Marisstraat t.h.v. Van Reethstraat
Plan nieuwe toestand middenberm, voetpaduitstulping en oversteek Stella Marisstraat t.h.v. Van Reethstraat
1|6
Plan nieuwe toestand middenberm Stella Marisstraat t.h.v. Gildestraat/C. De Jongstraat
Plan nieuwe toestand middenberm Stella Marisstraat t.h.v. Gildestraat/C. De Jongstraat
1|6
Middenberm voor werken hoek Gildestraat/C. De Jongstraat
Middenberm voor werken hoek Gildestraat/C. De Jongstraat
1|6
Middenberm plantvak hoek Gildestraat/C. De Jongstraat
Middenberm plantvak hoek Gildestraat/C. De Jongstraat
1|6
Middenberm Stella Marisstraat voor werken
Middenberm Stella Marisstraat voor werken
1|6
Middenberm Stella Marisstraat plantvakken
Middenberm Stella Marisstraat plantvakken
1|6

Bordink/Kluizeveldenstraat
Op de hoek Bordink-Kluizeveldenstraat, ter hoogte van de samentuin, is een deel van het brede voetpad vervangen door twee groene vakken. In het groenvak aan Bordink zijn bijenvriendelijke vaste planten geplant. In het groenvak aan zijde Kluizeveldenstraat is struikklimop geplant. 

Plan nieuwe toestand hoek Bordink - Kluizeveldenstraat
Plan nieuwe toestand hoek Bordink - Kluizeveldenstraat
1|3
Hoek Bordink/Kluizeveldenstraat voor de werken
Hoek Bordink/Kluizeveldenstraat voor de werken
1|3
Hoek Bordink/Kluizeveldenstraat plantvakken
Hoek Bordink/Kluizeveldenstraat plantvakken
1|3

Melgesdreef
Aan de middenberm van de Melgesdreef, ter hoogte van het kruispunt met De Lunden, is het voetpad rond de middenberm en de rijbaan vervangen door een groenvak. Dit is beplant met gras en vier nieuwe bomen, namelijk twee sierkersen, één tulpenboom en één haagbeuk.

Plan nieuwe toestand Melgesdreef
Plan nieuwe toestand Melgesdreef

Distelhoek
Aan Distelhoek ter hoogte van Sluitberg over Graanstraat is een extra voetpaduitstulping aangelegd ter hoogte van een gedeelte van de parkeerstrook. Deze voetpaduitstulping verbetert de zichtbaarheid van voetgangers en fietsers ter hoogte van de kruispunten. Daarnaast maakt dit het recreatiedomein beter toegankelijk. In de voetpaduitstulping werd een groenvak aangelegd. Het groenvak is beplant met een lage bloemrijke heester.

Plan nieuwe toestand Distelhoek - Sluitberg
Plan nieuwe toestand Distelhoek - Sluitberg

Ryenlanddreef
In de Ryenlanddreef zijn op verschillende plekken in straat de bestaande plantvakken vergroot en onderling met elkaar verbonden. Zo ontstaan er grotere groenvakken, waar ruimte is voor beplanting. Dit is uitgevoerd ter hoogte van beide hoeken met de kruispunten Overhout en Jozef Mulsstraat. De bestaande plantvakken ter hoogte van huisnummers 3 en 26-28 zijn vergroot. Daarnaast werden ter hoogte van het kruispunt met de Laarsebaan in de voetpadzone aan het hoekgebouw twee nieuwe plantvakken aangelegd. In de plantvakken werd bloemrijke beplanting geplant. Ongeveer 290m² grijs heeft in de Ryenlanddreef plaats gemaakt voor groen. 

Plan nieuwe toestand Ryenlanddreef
Plan nieuwe toestand Ryenlanddreef
1|2
Plan nieuwe toestand Ryenlanddreef
Plan nieuwe toestand Ryenlanddreef
1|2

Laaglandlaan

In de Laaglandlaan is op verschillende locaties het voetpad opengebroken en vervangen door een groenvak. Daarom zijn er op sommige plaatsen ook fietsbeugels verschoven.

  • In de voetpaduitstulping t.h.v. huisnummers 33-35 is een groenvak. De bestaande fietsbeugels zijn opgeschoven naast het groenvak.
  • In het voetpad t.h.v. huisnummers 46-46A werd het nieuwe groenvak beplant met 1 nieuwe boom.
  • In de voetpaduitstulping t.h.v. huisnummers 73-75 met de hoek Meereigen is aan beide zijden een groenvak. 
  • In het voetpad tussen huisnummer 79 en Ringlaan werden 5 groenvakken voorzien. In elk groenvak is een boom geplant. Het gaat om diverse inheemse soorten.
  • In de voetpaduitstulpingen t.h.v. huisnummers 145-147 en 138 zijn er twee nieuwe groenvakken. Een aantal fietsbeugels werden verplaatst naar huisnummer 164.

Alle groenvakken zijn beplant met onderhoudsvriendelijke bloemrijke vaste planten. 

Plan nieuwe toestand Laaglandlaan
Plan nieuwe toestand Laaglandlaan
1|2
Plan nieuwe toestand Laaglandlaan
Plan nieuwe toestand Laaglandlaan
1|2

Roederdelft

Het voetpad rond de groene middenberm in Roederdelft werd groen aangelegd. Er zijn drie nieuwe bomen aangeplant. Het gaat om een linde, een meidoorn en een kers. Daarnaast werd een onderlaag van vaste bloemrijke planten geplant.

Plan nieuwe toestand Roederdelft
Plan nieuwe toestand Roederdelft

Meeuwenplein

Aan beide zijden van het Meeuwenplein werden extra groenvakken voorzien. Aan de zijde van huisnummers 17-21 is een deel van de verharding op het pleintje vervangen door gras. Er is ook een nieuwe boom geplant, een notelaar. Aan de zijde van huisnummers 8-11 werd de bestaande groenzone vergroot. De bloemrijke beplanting is verder uitgebreid en er werden twee eiken geplant.

Plan nieuwe toestand Meeuwenplein
Plan nieuwe toestand Meeuwenplein